Czyste powietrze, Zabawy

Czy Ziemia lubi smog?

Co to jest smog? Co wpływa na powstanie smogu w mieście? Jaka działalność wzmaga produkcję smogu? Czy są czynności zabronione, gdyż zwiększają zanieczyszczenie powietrza (palenie ognisk, palenie kolorowych gazet lub śmieci)? Jakie aktywności wpływają na poprawę czystości powietrza (sadzenie drzew, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej lub rowerem)? Czy dziecko może mieć wpływ na zmniejszenie poziomu smogu? Proponujemy Waszej uwadze grę, która skłania do refleksji i daje przestrzeń do szerokiej dyskusji na temat działań przyczyniających się do oczyszczenia powietrza.

Dwie plansze Ziemi (do pobrania powyżej) drukujemy i laminujemy. Plansze zawieszamy w widocznym miejscu (na tablicy, drzwiach lub ścianie). Karty do gry (do pobrania powyżej) drukujemy, laminujemy i wycinamy. Na odwrotnej stronie przyklejamy dwustronną taśmę klejącą lub dwustronne piankowe kosteczki klejące.

Zapraszamy dzieci, aby usiadły w półkole, w niedalekiej odległości od 2 plansz Ziemi. Grę rozpoczynamy omówieniem obydwu plansz Ziemi i ich porównaniem. Przykładowe pytania do dzieci: Jak myślicie, dlaczego Ziemia na pierwszej planszy jest wesoła? Co się na niej znajduje? Czy powietrze wygląda na czyste? Czy Ziemia na drugiej planszy jest równie wesoła jak na pierwszej? Jak myślicie, dlaczego? Co takiego przykrywa jej nos i usta?

Po krótkim wprowadzeniu przechodzimy do gry. Losujemy jedną z kart i pytamy dzieci, co znajduje się na rysunku. Prosimy, żeby odpowiedziały, czy dany przedmiot lub czynność wpływa na polepszenie czy pogorszenie nastroju Ziemi. Wybrane dziecko przykleja wylosowaną kartę na planszy 1 lub 2.

Niektóre karty mogą mieć dwuznaczny charakter:

  • żarówka (jeśli wybierzemy energooszczędną żarówkę i gasimy światło za każdym razem, kiedy go nie potrzebujemy, Ziemia będzie radosna);
  • samochód elektryczny (nie emituje spalin, ale jego ładownie wymaga prądu);
  • autobus (najlepszym środkiem komunikacji jest rower, ale nie mogąc skorzystać z roweru, wybierzmy autobus, a nie samochód).

Powiązane