Rośliny i Zwierzęta, Zabawy, Zrównoważone miasta

Piosenka „Drzewa to zdrowie”

Mamy dla Was niespodziankę! Publikujemy naszą pierwszą piosenkę, która pomoże dzieciom poznać różnorodność gatunków drzew występujących w Polsce. Śpiewając dowiecie się również, jaką rolę w zapewnieniu poprawy jakości powietrza mają poszczególne gatunki.

MATERIAŁY

 • tekst piosenki (do pobrania po lewej stronie)
 • nuty do piosenki (do pobrania po lewej stronie)
 • podkład muzyczny lub nagranie (do pobrania po lewej stronie)
 • zdjęcia drzew (wydrukowane i zalaminowane) – 1 drzewo na 1 kartce A4 (do pobrania po lewej stronie)

Instrukcja

Dzieci uczą się tekstu i melodii piosenki. Gdy poznają tekst piosenki i potrafią ją zaśpiewać, rozdaj dzieciom plansze z ilustracjami drzew. Każde dziecko otrzymuje ilustrację przedstawiającą drzewo jednego gatunku (klon, jodła, brzoza, lipa, topola, jesion lub dąb). 

Początkowo dzieci śpiewają piosenkę razem. Gdy tylko dziecko z planszą wybranego drzewa (np. klonu), usłyszy nazwę drzewa, które trzyma, podnosi ilustrację do góry i trzymają wysoko, aż do zakończenia zwrotki.

Gdy dzieci opanują już dobrze zarówno tekst piosenki, jak i będą potrafiły rozpoznać „swoje” drzewo w tekście, poproś, aby piosenkę podzielić na głosy: 

 • refren będzie śpiewany przez wszystkie dzieci;
 • poszczególne zwrotki będą śpiewane tylko przez te dzieci, których drzewa będą słyszalne w danej zwrotce.

Na koniec wprowadź dodatkowe utrudnienie. Wszystkie dzieci stoją w rzędzie lub w grupie. Poproś, aby refren śpiewany był zawsze przez wszystkie dzieci. Dzieci odpowiedzialne za poszczególną zwrotkę, przed jej rozpoczęciem, wychodzą przed szereg. Trzymając plansze z wybranym gatunkiem drzewa, śpiewają głośno daną zwrotkę. Kiedy usłyszą nazwę drzewa, które trzymają w ręku, podnoszą planszę do góry. Po zakończonej zwrotce dzieci wracają do rzędu. Po tym ćwiczeniu dzieci będą gotowe do występu.

Porada dla Ekodetektywów

Nie ma drzew bardziej i mniej istotnych. Dla zachowania dobrej jakości powietrza niezbędne jest, aby w mieście występowały różne gatunki drzew. Nie ma prawidłowej odpowiedzi na pytanie, które drzewo produkuje najwięcej tlenu lub które pochłania najwięcej szkodliwych toksyn? Jedno jest pewne – im większe drzewo, im bardziej rozłożyste ma konary oraz im więcej ma liści lub igieł, tym jego wpływ na środowisko jest korzystniejszy.

Czy są drzewa, które specjalizują się w konkretnych zadaniach? 

 • W redukcji dwutlenku azotu NO, (stanowiącego 60% spalin samochodowych) niepokonane są topola czarna, magnolia japońska oraz robinia akacjowa (pobrany dwutlenek azotu zamieniają w azot).
 • Związki metali ciężkich akumulowane są dobrze przez topole.
 • Z ozonu najlepiej powietrze oczyszczają morwa, śliwa, lipa i glediсzja.
 • W redukcji pyłów świetne są wszystkie drzewa iglaste. Sosna, świerk, jodła, modrzew, a nawet cis, nie pozwalają uciec cząsteczkom pyłów, gdy te przykleją się do ich igieł.
 • Drzewa liściaste są również dobre w usuwaniu pyłów. Niezwykle skuteczne są lipa, brzoza, jesion pensylwański, leszczyna turecka, jarząb szwedzki, topola szara, miłorząb, a to dlatego, że ich szorstkie lub owłosione liście dobrze zatrzymują cząsteczki pyłów. Dęby i klony oczyszczają powietrze z wielu różnych substancji.
logotypy partnerów: tuptuptup.org.pl, Fundacja Veolia, UNEP/GRID, Partnerstwo dla Klimatu oraz Partnerstwo do realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju

Materiały powstały w ramach projektu „Ekodetektywi i miejskie zagadki” realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację CultureLab ze środków Fundacji Veolia Polska we współpracy z Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st Warszawy w ramach Partnerstwa dla Klimatu.

Powiązane