Zabawy, Zrównoważone miasta

Co kraj, to obyczaj

Poznaliśmy już różne style architektoniczne i rodzaje domów na świecie, ale to jeszcze nie wszystko! Dzisiaj mamy dla Was coś extra! 🙂 Poznamy najciekawsze typy domów zamieszkiwane przez ludzi w różnych częściach świata i dowiemy się więcej o warunkach w jakich żyją. Jak to mówią: „co kraj, to obyczaj”!

Materiały

 • prezentacja „Co kraj, to obyczaj” – przedstawiająca iglo, jurtę, manyatę (dom Masajów) oraz minkę (japoński dom)
 • wydrukowane i pocięte zdjęcia z załącznika

Przebieg zabawy

Wyświetlcie dzieciom prezentację lub pokażcie wydrukowane cztery typy domostw: iglo, jurtę, manyatę (dom Masajów) oraz minkę (japoński dom).

Opowiedzcie dzieciom ciekawostki związane z danym typem budowli oraz z tradycją i kulturą osób zamieszkujących te nietypowe domy. Wszystkie informacje na temat ludów zamieszkujących iglo, jurtę, manyatę (dom Masajów) oraz minkę (japoński dom) znajdują się w załączniku.

Na zakończenie pokażcie mapę, na której zaprezentowane są miejsca, w których żyją Inuici, Mongołowie, Masajowie i Japończycy.

Po zakończeniu prezentacji ułóżcie na stole lub na podłodze wydrukowane i odwrócone ilustracjami do dołu zdjęcia (załącznik). Poproście dzieci, żeby kolejno podchodziły i wylosowały po jednej kartce. Następnie poproście dzieci o wskazanie miejsc na mapie, do których będą pasowały wycięte elementy. Jeśli pamiętają nazwę osoby/przedmiotu, tym lepiej. Jeśli nie, ponownie przypomnijcie informacje przekazane w trakcie prezentacji.

Następnie dzieci, za pomocą magnesów, masy mocującej czy spinacza, zamieszczają zdjęcia na mapie.

Na zakończenie zadajcie dzieciom poniższe pytania. Odpowiedzi znajdziecie w prezentacji „co kraj to obyczaj”. Powodzenia! 🙂

Pytania

IGLOO - dom ludzi północy

 • Jak nazywają się mieszkańcy igloo?
 • Co jedzą Inuici?
 • Co Inuici robią ze skórami?
 • Czy słowo Eskimos jest obraźliwe?
 • Co oznacza słowo “igloo”?
 • Czy w igloo są okna?
 • Co zrobić, żeby w igloo było ciepło?
 • Czy w igloo można żyć na stałe?
 • Kto zazwyczaj mieszkał w igloo?

JURTA - tradycyjny dom koczowników

 • Kim jest koczownik?
 • Czym jest jurta?
 • Jak zbudowana jest jurta? Z jakich elementów się składa?
 • Czy wolno stanąć na próg jurty?
 • Dlaczego nie można przejść przez środek jurty?
 • Jak wygląda mongolska czapka?

MINKA - tradycyjny dom Japończyków

 • Co oznacza słowo “minka”?
 • Czy w trakcie jedzenia można siorbać?
 • Jak należy ustawić obuwie po wejściu do minki?
 • Czy minkę długo się buduje?

MANYATTA - dom Masajów

 • Kim są Masajowie?
 • Kto buduje dom Masajów? Kobiety czy mężczyźni?
 • Jaki nietypowy surowiec wykorzystywany jest do budowy domów Masajów?
Logo Unii Europejsiej i Projektu Build Solid Ground
logo Habitat for Humanity Poland

Post powstał w ramach projektu Bezpieczne Domy – Przyjazne miasta, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest częścią Solid Ground międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

Powiązane

Dodaj komentarz