Polityka prywatności

 I. INFORMACJE WSTĘPNE

W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Niniejsza Polityka określa szczegółowo zakres, zasady oraz cele przetwarzania przez naszą Fundację danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Państwa z portalu tuptuptup.org.pl.

II. CZYM SĄ DANE OSOBOWE I CO OZNACZA ICH PRZETWARZANIE?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Fundacja przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

III. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Fundacja To Proste z siedzibą w Warszawie, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000605198, posługująca się nr NIP 522305607.

 IV. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DANYMI

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem: ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa, telefonicznie pod numerem tel. 609 100 270 lub e-mailowo: tuptuptup@toproste.org

 V. JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Nasza strona automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających. Ponadto, w związku z wysyłaniem newslettera przetwarzamy podane przez Państwa adresy e-mail.

VI. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE

Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem tuptuptup.org.pl i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą Google Analytics), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewniać mu wysoką jakość merytoryczną, analizować czy struktura strony nie zawiera błędów, itd. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji.

VII. NEWSLETTER

Rejestrując się na stronie Fundacji jako odbiorcy newslettera wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci adresu e-mail na potrzeby wysyłki newslettera. Podane przez Państwa w takim przypadku dane kontaktowe są przetwarzane przez Fundację To Proste wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.

Newslettery Fundacji wysyłane są z systemu MailChimp. Dzięki umieszczonemu w naszym mailingu pikselowi (malutkiemu obrazkowi, który wyświetlany jest wraz z treścią newslettera) dostajemy informację o otwarciu naszego maila oraz otwarciu zamieszczonych w nim linków do naszej strony. Dzięki temu możemy się dowiedzieć, jaki procent odbiorców interesuje się przesyłanymi przez nas informacjami o naszych działaniach i które z naszych aktywności cieszą się największą popularnością.

Odbiorcom newslettera przysługuje pełnia praw związanych z przetwarzaniem danych. Katalog tych praw przedstawiamy poniżej w pkt X naszej Polityki. Niezależnie od nich, jeśli zarejestrowali się Państwo jako odbiorcy newslettera, a nie chcą już go Państwo otrzymywać, prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści newslettera lub wysłanie e-mail na adres: tuptuptup@toproste.org z prośbą o wypisanie odbiorcy z listy wysyłkowej newslettera.

VIII. KATEGORIE ODBIORCÓW PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowywane przez nas dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom prowadzącym na nasze zlecenie usługi w zakresie serwisowania systemu informatycznego. Podmioty te  mają dostęp do powierzonych im danych wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Są też zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione.

Poza powyższymi przypadkami, nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.

Pozyskane od Państwa dane osobowe nie są też przekazywane do państwa trzeciego tj. z państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.

IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Czas, przez jaki możemy przechowywać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Fundację To Proste:

1) w przypadku, gdy nasza Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, jak w przypadku wysyłania newslettera, okres przechowywania trwa do momentu wycofania przez Państwa tej zgody;

2) w przypadku, gdy Fundacja przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przechowywania danych w tym celu określają te przepisy;

3) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy to maksymalnie 10 lat.

X. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych:

Dostęp do danych osobowych. Mają Państwo prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: tuptuptup@toproste.org.

Wycofanie zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, mają Państwo  prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w sposób tak prosty, w jaki zgoda została udzielona. Jeżeli chcą Państwo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Państwa danych, prosimy o przesłanie do nas maila na adres tuptuptup@toproste.org  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę wyrażoną przed jej cofnięciem.

Żądanie usunięcia danych. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych. Jeśli zażądają Państwo usunięcia swoich danych z naszej bazy kontaktów lub sprzeciwią się ich przetwarzaniu, usuniemy wszystkie dane z bazy i nie będziemy więcej przesyłać Państwu informacji.

Prawo do przenoszenia danych osobowych. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Prawo wniesienia skargi. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

XI. INFORMACJA O COOKIES

Nasza strona internetowa www.TupTupTup.org.pl wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

W ramach www.TupTupTup.org.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak by nie zbierały ww. informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych na naszej stronie.

O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań, dowiedzieć się można na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/

XII. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stronie internetowej www.TupTupTup.org.pl mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie www.TupTupTup.org.pl. Wszelkie dane osobowe podawane przez Państwa za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności podmiotów, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie ponosimy odpowiedzialności za powyższe podmioty oraz wykorzystanie przez nich Państwa danych.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 22.02.2024 r.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: tuptuptup@toproste.org. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.