Zabawy

Odcisk przyjaciela
Pokój i Sprawiedliwość, Zabawy

Odcisk przyjaciela

Odcisk przyjaciela – to gra integracyjna mająca na celu zachęcić dzieci do wzajemnego poznania się. W trakcie zabawy dzieci poznają swoje zainteresowania i umiejętności, dostrzegają podobieństwa i różnice w ramach jednej grupy rówieśniczej.