Równość i tolerancja, Ukraina, Zabawy

Piosenka i taniec integracyjny w kręgu

Dzisiaj zaprezentujemy nasz kolejny pomysł na integrację dzieciaków z różnym zasobem doświadczeń kulturowych! Gra posłuży do przełamania bariery językowej poprzez położenie akcentu na komunikację niewerbalną: gestami, minami i dźwiękami. Przy okazji nauczymy dzieci podstawowych czasowników w języku polskim i ukraińskim

MATERIAŁY

  • podkład muzyczny do piosenki Co chcemy tutaj robić (załącznik do pobrania)
  • piosenka Co chcemy tutaj robić (załącznik do pobrania)
  • tamburyno — opcjonalnie
  • komputer, telefon lub inne narzędzie do odtworzenia piosenki — opcjonalnie

Przebieg zabawy

Przed zajęciami nauczyciel zapoznaje się z melodią i tekstem piosenki Co chcemy tutaj robić.

Nauczyciel zaprasza wszystkie dzieci na dywan. Dzieci ustawiają się w kręgu, chwytają za ręce i tanecznym krokiem chodzą w kółko, w rytm muzyki. Wszyscy śpiewają refren: Co chcemy tutaj robić, ja i ty? Co chcemy tutaj robić, ty i ja?

Nauczyciel wymienia dowolną czynność, jaką mogą wykonać dzieci po zatrzymaniu się, np.: skakać, gwizdać, tupać, śmiać się itd. Po usłyszeniu nazwy czynności wszyscy dwukrotnie wykonują gest pokazujący daną czynność, tupią nogą, skaczą wysoko czy gwiżdżą, dodając trala la la la, śpiewają zwrotkę.

Pierwszą czynność (słowo i gest) sugeruje prowadzący. W kolejnych zwrotkach najlepiej, by dzieci podawały swoje propozycje. Nauczyciel zachęca dzieci, aby w ramach tej piosenki używały własnego języka, wykonując przy tym odpowiednie, minę, gest lub dźwięk. Pozwoli to grupie na wzajemne poznanie nowych słów w obcym dla nich języku.

Przykładowy przebieg piosenki:

Refren:

Co chcemy tutaj robić, ja i ty? Co chcemy tutaj robić, ty i ja?

Zwrotki:

1. skakać x2 (стрибати x2) trala, la la la / całość każdej zwrotki x2

2. klaskać x2 (плескати x2) trala, la la la x2

3. tupać x2 (тупотіти x2) trala, la la la x2

4. pukać x2 (стукати x2) trala, la la la x2

5. chrapać x2 (хропіти x2) trala, la la la x2

6. …

Post powstał we współpracy z Americares, organizacją zajmującą się ochroną zdrowia i rozwojem, która ratuje życie i poprawia zdrowie ludzi dotkniętych ubóstwem lub katastrofą.

Powiązane