Równość i tolerancja, Ukraina, Zabawy

Gra ruchowa Strumyk

Gra Strumyk jest znana w Ukrainie od dawna. Grali w nią prawdopodobnie dziadkowie i babcie obecnych w grupie uczniów z Ukrainy. Pozwoli nauczycielowi przyjrzeć się w klasie, jakie są sympatie, które dzieci są wybierane przez kogo do pary dużo chętniej niż inne. *Do gry potrzebna jest nieparzysta liczba uczestników. 

Przebieg zabawy

Dzieci stają kolejno w parach, trzymając się za ręce i podnosząc je do góry, tworzą tunel — strumyk. Prowadzący (może nim być nauczyciel) przechodzi pod podniesionymi rękami i wybiera kogoś na swojego partnera. Razem docierają do końca strumienia i stają za nim. Pozostawiony bez pary gracz zostaje prowadzącym. Można nadać grze dynamiki, włączając muzykę.

Post powstał we współpracy z Americares, organizacją zajmującą się ochroną zdrowia i rozwojem, która ratuje życie i poprawia zdrowie ludzi dotkniętych ubóstwem lub katastrofą.

Powiązane