Ukraina, Zabawy

Gra Memory – ukraińskie i polskie słowa

Gra składająca się z 36 kart (18 par) przedstawia najbardziej przydatne i najbardziej popularne słowa ukraińskie oraz ich odpowiedniki w języku polskim. Kolorowe obrazki pozwolą dzieciom łatwo i szybko dobrać słowa w pary, a zadaniem nauczyciela będzie przeczytanie słów po polsku i po ukraińsku. Poprawne odczytanie słów w języku ukraińskim umożliwi transkrypcja pod każdym słówkiem. Słowa są dobrane w taki sposób, że umożliwi to dyskusję nie tylko o różnicach, ale również o podobieństwach językowych. Jak na przykład słowo „woda”, które różni się jedynie akcentem. Karty memory należy wydrukować i najlepiej zalaminować, żeby posłużyły nam dłużej.

Przebieg gry

MATERIAŁY

  • Karty do gry (do pobrania)
  • Nożyczki

Dzieci siadają w kółko. Przez krótką chwilę oglądają karty odwrócone obrazkami do góry. Po czym nauczyciel odwraca karty tyłem i pierwsze dziecko losuje kartę, a potem próbuję do niej dobrać z parę z pamięci. Jeżeli próba jest udana karty zostają odwrócone, a dziecko próbuje w swoim języku powiedzieć co jest przedstawione na obrazku. Nauczyciel czyta słówka pod obrazkami i prowadzi krótką dyskusję na temat różnic i podobieństw, zachęca dzieci do nauczenia się nowych dla nich słówek. Po zakończeniu dyskusji kolejne dziecko podejmuje próbę wylosowania pary.

Logo Americares

Post powstał we współpracy z Americares, organizacją zajmującą się ochroną zdrowia i rozwojem, która ratuje życie i poprawia zdrowie ludzi dotkniętych ubóstwem lub katastrofą.

Powiązane