Dzień Dzikiej Przyrody

20 grudnia 2013 roku Generalne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ustanowiło 3 marca Dniem Dzikiej Przyrody. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ dokładnie tego dnia 1973 roku powstała „Convention on International Trade in Endangered Species” – Konwencja handlu międzynarodowego gatunkami zagrożonymi – CITES. 

Każdego roku Służba Celna w Polsce, ale również jej odpowiedniki na całym świecie, przechwytuje okazy wymienione w konwencji CITES. Są to zarówno zwierzęta i rośliny zagrożone wyginięciem, ale także produkty z nich wykonane, takie jak torby, paski, buty, kurtki itp. Co ciekawe, problem nie dotyczy jedynie nielegalnych handlarzy czy przemytników, ale także zwykłych turystów, którzy często nie wiedzą, że niektóre gatunki występują na liście CITES i handel nimi jest ograniczony bądź zabroniony. 

To właśnie pozyskiwanie okazów różnych gatunków na handel przyczyniło się w dużej mierze do przetrzebienia ich liczebności. Ludzie, nie przejmując się konsekwencjami, wyłapywali (i nadal to robią) różne zwierzęta, zarówno lądowe, jak i morskie, ale także ścinali drzewa, niszczyli krzewy, kwiaty i owoce, aby następnie sprzedać je za duże pieniądze. Aby temu zapobiec, kraje całego świata podpisały waszyngtońska konwencję CITES, która ma na celu monitorowanie, kontrolę i ograniczanie handlu zagrożonymi gatunkami, ale także zakłada działania edukacyjne na rzecz podnoszenia świadomości obywateli na temat dzikiej przyrody, zagrożonych gatunków i ich siedlisk. 

Niestety częstym zachowaniem turystów, nawet w Polsce, jest podchodzenie do zwierząt w lesie, próby pogłaskania ich, dokarmiania. Jest to bardzo szkodliwe na wielu różnych płaszczyznach. Po pierwsze, dzikie zwierzęta mogą być po prostu niebezpieczne. Ich decyzje rządzą się instynktem, który dla nas, ludzi, może być zupełnie zaskakujący. Ponadto, mieszkańcy lasu mogą przyzwyczaić się do naszej pomocy, która może sprawić, że bez ingerencji ludzi zwierzęta same sobie nie poradzą, np. w czasie ciężkiej zimy. Może to również prowadzić do niekontrolowanych wycieczek zwierząt w głąb ludzkich zabudowań, co może powodować lęk, zamieszanie, ale także np. zniszczenia upraw. 

Należy również pamiętać, że Dzika Przyroda to nie tylko lasy i polany, ale również wszelkie zbiorniki wodne. Zarówno te duże, jak morza i oceany, ale również jeziora, strumienie i sadzawki. Dbanie o ich różnorodność biologiczną jest wyjątkowo ważne, ponieważ to zbiorniki wodne są głównymi producentami tlenu, którym oddychamy. Różne szacunki mówią, że wodne rośliny i mikroorganizmy fotosyntetyzujące odpowiadają za produkcję od 50 do 80% tlenu, którym oddychamy. Jeśli zaburzymy ten złożony ekosystem, naruszymy skomplikowane łańcuchy pokarmowe, liczby te mogą drastycznie zmaleć. 

Dzień Dzikiej Przyrody jest wyjątkowy, ponieważ dotyczy nie tylko edukacji na temat samej natury i gatunków, ale również przypomina, że do dzisiaj na całym świecie ludzie handlują zwierzętami i roślinami, które nieraz są na skraju wyginięcia. Owszem, niektóre osoby robią to z powodu skrajnej biedy, głodu, ubóstwa, na terenach, gdzie panuje susza, zmiany klimatu, ziemia jest nieurodzajna. Ale nadal wielu handlarzy próbuje wzbogacić się poprzez nielegalną sprzedaż skrajnie zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt. Każdego roku rejestruje się około 20.000 przypadków przechwycenia przez służby nielegalnych produktów i organizmów wymienionych w CITES. Możemy tylko spekulować, ile roślin i zwierząt udaje się sprzedać poza jakąkolwiek kontrolą. 

Co możemy zrobić?

Dbanie o Dziką Przyrodę może być proste i nie musi dotyczyć samego handlu.

Dbajmy o porządek w lesie. Nie zostawiajmy śmieci, zwierzęta mogą się nimi zatruć lub zadławić.

Powstrzymajmy się przed zbieraniem zwierzątek czy roślin w czasie wakacyjnych wyjazdów. Należy pamiętać, że np. piękne korale, jeżowce czy muszle, również mogą być objęte zakazem pozyskiwania! 

Unikajmy bezpośredniego kontaktu z dzikimi zwierzętami. Nie tylko dla własnego bezpieczeństwa. Dzikie zwierzęta nie powinny przyzwyczajać się i uzależniać od naszej obecności. Nie próbujemy ich karmić czy głaskać. 

Starajmy się często przebywać w lesie. Ma to działanie uspakajające, ale również buduje emocjonalną więź ze światem Dzikiej Przyrody. 

Nie kupujmy produktów wytworzonych ze zwierząt czy roślin, zwłaszcza tych zagrożonych. Pamiętajmy jednak, że np. papier można recyklingować i nie jest on szkodliwy dla środowiska. 

Starajmy się dbać o już posiadane produkty ze skóry czy drewna. Regularnie pastowane buty czy deski będą służyć całymi latami.

Więcej materiałów

Zobacz więcej