Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Gatunek parasolowy

Zwierzętom do przetrwania potrzeba przede wszystkim pożywienia i odpoczynku. W naturalnym środowisku panuje harmonia i relacje między poszczególnymi gatunkami i stadami są zrównoważone. Jedni przyczyniają się do dobra drugich. Przyjrzyjmy się np. szympansom zwyczajnym. Są nazywane ogrodnikami lasu. Zapewniają regenerację swojego siedliska poprzez rozsiewanie nasion, które zjadają. Dzięki długowieczności i długim wędrówkom (kilka kilometrów dziennie), szympansy odgrywają rolę ochronną w lesie. Przemieszczając się, naturalnie „przycinają” swoje siedliska. Usuwają martwe gałęzie z drzew, co wprowadza do lasu światło i pomaga roślinności rosnąć. Szympansy żyją na rozległych terytoriach, na których występuje również wiele innych gatunków zwierząt. Tryb życia szympansów sprawia, że są gatunkiem parasolowym. Ich ochrona pomaga zatem również chronić inne gatunki zwierząt i roślin.

Szympansy około połowę dnia, tj. 6-8 godzin, spędzają na jedzeniu. Pozostałą część zajmują im wędrówki w poszukiwaniu kolejnego źródła pokarmu oraz dzienna drzemka. Gdy grupa szympansów znajduje pożywienie, oznajmia ten fakt pozostałym osobnikom poprzez głośne nawoływanie i uderzanie kijami w pnie drzew. 

W zabawie przypominającą grę “ciepło-zimno”, spróbujcie odnaleźć szympansie smakołyki.

Cel

 • Zapoznanie dzieci z definicją gatunek parasolowy
 •  Zapoznanie dzieci z menu szympansów

 

Czas: 30 minut

MATERIAŁY

 • menu szympansa załącznik 1.1
 • biały papier A4
 • laminarka (opcjonalnie)
 • drewniane pałeczki perkusyjne (opcjonalnie)
 • apaszka

Przebieg zadania

 1. Drukujemy i rozcinamy wzdłuż przerywanych linii, opcjonalnie laminujemy, menu szympansa załącznik 1.1
 2. Wybieramy pierwszego ochotnika, któremu na chwilę zasłaniamy oczy i uszy, by w tym czasie schować pierwszy z kartoników z menu szympansa.
 3. Uwalniamy ochotnika ze wzrokowych i słuchowych ograniczeń, i zaczynamy zabawę tak, jak standardową grę “ciepło-zimno”, z tą różnicą, że pozostałe dzieci z grupy pomagają odnaleźć kartonik NIE słowami “ciepło” lub “zimno”, ale klaskaniem lub uderzaniem o drewniane pałeczki perkusyjne – głośniej, gdy ochotnik zbliża się do kartonika, ciszej, gdy od niego oddala. Gramy, aż do odnalezienia obrazka ze smakołykiem.
 4. Zabawę powtarzamy z kolejnym ochotnikiem i innym obrazkiem.

 

Na obrazkach zilustrowano, kolejno rzędami: żółw, leśne kwiaty, termit, liść, banany, figi.

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Zobacz więcej