Ukraina, Wiedza

Raport „Uczniowie uchodźczy w polskich szkołach” – polecamy

Na początku września 2023 roku Centrum Edukacji Obywatelskiej opublikowało raport „„Uczniowie uchodźczy w polskich szkołach”  w którym została opisana sytuacja szkół przyjmujących uczniów i uczennice z Ukrainy. Raport powstał w oparciu o badania jakościowe – ponad 150 wywiadów.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem – wnioski zawarte w raporcie są szeroko opisane, zostały przygotowane także rekomendacje.

Najważniejsze wnioski z badań

 1. „Powrót do normalności” jest pożądany, ale potrzebne są rozwiązania systemowe i rozwijanie kompetencji nauczycieli:
  • Wielu nauczycieli traktuje uczniów z Ukrainy podobnie jak uczniów polskich, ale brakuje systemowych rozwiązań wspierających integrację.
  • Konieczne jest lepsze przygotowanie nauczycieli do pracy w środowisku międzykulturowym oraz podniesienie umiejętności dyrektorów w zarządzaniu szkołami przyjmującymi uczniów uchodźczych.
 2. Uczniowie polscy i ukraińscy funkcjonują w osobnych społecznościach:
  • Tworzenie oddzielnych klas dla uczniów ukraińskich lub sadzenie ich razem może hamować integrację.
  • Klas mieszanych z mniejszą liczbą uczniów cudzoziemskich przynosi najlepsze efekty, ale może być trudne do zrealizowania z powodu dużej liczby uczniów ukraińskich.
 3. Świadome i planowe działanie na rzecz integracji jest rzadkie, co prowadzi do konfliktów na tle narodowościowym:
  • Integracja może być osiągnięta poprzez zarządzanie klasami mieszonymi, wydarzenia, wolontariat, zajęcia pozalekcyjne itp., ale te działania są często niewystarczające lub prowadzone intuicyjnie.
  • Konflikty na tle narodowościowym są częstym problemem, a nauczyciele nie mają wystarczających kompetencji do ich rozwiązywania.

Po więcej informacji i wyniki z badań zapraszamy na stronę CEO.

Zachęcamy do zapoznania się całą publikacją