Dzień Turystyki

Światowy dzień turystyki obchodzimy 27 września. Pierwsze obchody odbyły się w 1980 roku pod hasłem „Wkład turystyki dla zachowania dziedzictwa kulturowego, pokoju i wzajemnego zrozumienia”. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach na pierwszy plan wyszły kwestie związane z kompatybilnością ochrony środowiska i rozwoju turystyki. 

Czym jest zrównoważona turytyka?

Pojęcie zrównoważonej turystyki wykształciło się w odpowiedzi na narastający wpływ turystyki na środowisko naturalne, lokalną kulturę i gospodarki regionów turystycznych. Wzrost liczby podróżujących oraz rozwój infrastruktury turystycznej spowodowały poważne wyzwania związane z ekologicznym i społecznym oddziaływaniem turystyki. 

Pierwsze oznaki zainteresowania zrównoważoną turystyką pojawiły się w latach 60. i 70. XX wieku, głównie w odpowiedzi na narastające obawy związane z degradacją środowiska i negatywnym wpływem turystyki na przyrodę i kultury miejscowych społeczności, ale dopiero w 1992 roku na Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro zrównoważona turystyka została uznana za istotny element globalnej strategii ochrony środowiska naturalnego i promowania odpowiedzialnego rozwoju. Wtedy to po raz pierwszy pojawiło się formalne uznanie roli turystyki w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

W kolejnych latach powstawały liczne inicjatywy i standardy zrównoważonej turystyki, takie jak Global Sustainable Tourism Council (GSTC) oraz różnego rodzaju certyfikaty i organizacje certyfikujące, które pomagają organizacjom turystycznym w promowaniu zrównoważonych praktyk. Dzięki tym krokom i inicjatywom pojęcie zrównoważonej turystyki stało się coraz bardziej ugruntowane i stało się integralną częścią podejścia do rozwoju sektora turystycznego. Obecnie zrównoważona turystyka jest powszechnie uznawana za ważny środek zarówno ochrony środowiska, jak i poprawy warunków życia miejscowych społeczności oraz zachowania kultury i dziedzictwa regionalnego.

Główne cele zrównoważonej turystyki to:

 • Ochrona środowiska, obejmuje ograniczenie zużycia zasobów, ochronę przyrody, zmniejszenie emisji CO2 i minimalizację ilości wytworzonych odpadów.
 • Społeczna odpowiedzialność, czyli wspieranie lokalnej gospodarki, zatrudnianie miejscowych mieszkańców oraz wspieranie miejscowych kultur i tradycji. Chodzi również o zapewnienie uczciwych warunków pracy dla pracowników sektora turystycznego.
 • Korzyść ekonomiczna, turystyka stanowi ważne źródło dochodu dla wielu krajów i regionów. Zrównoważona turystyka może przyczynić się do zwiększenia zysków z turystyki, co może poprawić warunki życia mieszkańców.

Jak możemy praktykować zrównoważoną turystykę?

Przykłady praktyk zrównoważonej turystyki obejmują ograniczanie zużycia wody i energii, promowanie recyklingu i redukcję odpadów, zachęcanie do korzystania z lokalnych produktów i usług, promowanie transportu publicznego i niskoemisyjnych środków transportu oraz wspieranie projektów edukacyjnych i społecznościowych. 

Kilka prostych i łatwych do wdrożenia pomysłów na zrównoważoną turystykę:

 • jeśli to możliwe, nie latajmy samolotem lub wybierajmy loty i linie lotnicze wykorzystujące biopaliwo;
 • czasami latanie jest nieuniknione – spróbujmy zarezerwować lot bezpośredni: start i lądowanie zużywają więcej paliwa niż sam lot;
 • szukajmy bardziej zrównoważonych firm transportowych, które kompensują emisje CO2. Kompensowanie emisji zwykle oznacza, że firmy lub konsument płacą za sadzenie drzew, budowę paneli słonecznych. Np. linie autobusowe Flixbus na podróże po Europie ma tę opcję przy kasie i jest ona obliczana na podstawie długości podróży;
 • szukajmy firm z certyfikatem zrównoważonego rozwoju od takich organizacji jak GSTC, Rainforest Alliance, Fair Trade, Green Globe, EarthCheck, Green Tourism Business Scheme;
 • wykorzystujmy opcje współdzielenia, wspólnej jazdy, opcji wspólnej taksówki itd.; 
 • korzystajmy z transportu publicznego zamiast wszędzie jeździć taksówką; 
 • wybierajmy przejścia piesze lub jazdę rowerem: większość miast europejskich oferuje publiczne wypożyczalnie rowerów za niewielką opłatą, a wiele z nich ma ścieżki rowerowe oddzielone od drogi; 
 • nie drukujmy biletów, aby zaoszczędzić papier, wiele linii lotniczych oferuje bilety elektroniczne, podobnie jak muzea i teatry;
 • nośmy butelkę wody wielokrotnego użytku;
 • w hotelach nie wymieniajmy codziennie pościeli i ręczników;
 • zapoznawajmy się z systemem recyklingu obowiązującym w kraju, do którego się wybieramy, i przestrzegajmy go. Różne kraje, a nawet miasta mają różne możliwości recyklingu;
 • używajmy kremów przeciwsłonecznych bez oksybenzonu – jest szkodliwy dla ekosystemu. Nawet jeśli nie pływamy, bierzemy prysznic, a szkodliwe składniki trafiają do środowiska. 
 • wybierajmy mniejsze rodzinne hotele własne vs. duże sieci
 • kupujmy pamiątki, które są wytwarzane lokalnie, a nie przemysłowo w Chinach. 
 • nie bierzmy udziału w wycieczkach lub zajęciach, w których zwierzęta są źle traktowane, takich jak jazda na słoniach lub koniach, odwiedzanie niektórych kawiarni ze zwierzętami;
 • preferujmy dłuższe wakacje, a nie niż weekendowe wypady samolotem do jakiegoś miasta. Alternatywnie, jeśli wybieramy się na krótkie wakacje, wybierajmy się tam autobusem lub pociągiem.

Więcej materiałów

Zobacz więcej