Eksperyment, Środowisko

Zazieleńmy Naszą Planetę

Celem zrównoważonej turystyki jest m.in. ochrona środowiska. Chcielibyśmy, żeby świat nie tracił na naszej pasji poznawania nowych krajów i kontynentów. Ludzie np. wymyślają różne sposoby kompensacji emisji CO2, która powstaje w trakcie naszej podróży – m.in. sadzenie drzew lub przejście na zielone źródła energii. Proponujemy mały biologiczny eksperyment, nawiązujący do ruchu zrównoważonej turystyki i naszego dążenia do zielonego świata.

Cele:

  • Zobrazować pojęcie zielonej turystyki
  • Poznawanie zasad kiełkowania roślin 

Czas: 4-5 dni

MATERIAŁY

  • załącznik 2.1 przedstawiający kontynenty
  • nożyczki 
  • gaza, wata, lignina lub ręcznik papierowy 
  • nasionka rzeżuchy 
  • spryskiwacz do wody

Przebieg zadania

Nauczyciel drukuje zał. 2.1 i laminuje go . Następnie przykrywa kontynenty przeciętą watą, ligniną lub ręcznikiem papierowym. Na tak przygotowaną powierzchnię należy wysypać ziarenka rzeżuchy i dobrze spryskać je wodą. Podkład powinien być cały czas wilgotny, żeby rzeżucha zaczęła kiełkować. Pilnowanie podkładu dzieci mogą wziąć na siebie i co jakiś czas zraszać ziarenka. Po upływie kilku dni, kontynenty zaczną się zielenić.  

Nauczyciel może komentować przebieg eksperymentu oraz nawiązywać jego wyniki do omawianego tematu (np. nasza planeta dąży do sytuacji, w której turystyka nie będzie tworzyć zagrożenia dla środowiska; chcielibyśmy, żeby nasza planeta była zielona, żeby rośliny i zwierzęta mogły żyć w zgodzie z człowiekiem itd.).

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Powiązane