Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Quiz. Zagrożone gatunki zwierząt

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 58%, temat zagrożonych gatunków zwierząt jest więc jak najbardziej aktualny. Naszą rolą jest porozmawiać z dziećmi, dlaczego niektóre gatunki zwierząt są bliskie wyginięcia. Do tego będzie Państwu potrzebna prezentacja, którą można pobrać poniżej. Jest to quiz, w którym na podstawie niepełnych zdjęć poszczególnych zwierząt dzieci powinny zgadnąć, jakie zwierze jest na zdjęciu. Po uzyskaniu prawidłowej odpowiedzi możemy wyjaśnić dzieciom, dlaczego jest to gatunek zagrożony. Na koniec quizu możemy również sprawdzić, czy ktoś z grupy będzie w stanie wymienić wszystkie zwierzęta występujące w quizie.

Powiązane