Rafa koralowa, Zabawy

PRAWDA CZY FAŁSZ – gra ruchowa o rafie koralowej

Świat rafy koralowej jest tak barwny, że każde dziecko, które choć raz zobaczy rozgwiazdę, konika morskiego, szkaradnicę czy żółwia morskiego, będzie chciało dowiedzieć się więcej na temat tej żyjącej struktury.

W grze „prawda czy fałsz” dzieci będą mogły pochwalić się wiedzą na temat rafy próbując prawidłowo zinterpretować informacje o niej. Przede wszystkim dzieci będą się dobrze bawić rywalizując między sobą w dwóch drużynach. Dzięki zabawie dziecko utrwali wiedzę na temat bioróżnorodności świata podwodnego oraz zapamięta, że rafę należy chronić. Życie bardzo wielu gatunków roślin i zwierząt zależy od istnienia rafy.

Jako inspirację do gry proponujemy przeczytanie naszej bajki „Wakacyjne snurkowanie„, która będzie idealnym wprowadzeniem dzieci w temat ochrony rafy koralowej

Prawda czy fałsz - materialy

MATERIAŁY

  • lista z pytaniami – prawda czy fałsz
  • 12 kart z pytaniami prawda i fałsz – wydrukowane
  • odpowiednia liczba niebieskich rybek i wyblakłej rafy – po jednym symbolu dla każdego dziecka (niebieska rybka – symbolizuje prawdę; wyblakła rafa lub czerwona rybka symbolizuje fałsz (symbol zależny od dostępności kolorowej drukarki)
  • taśma malarska

Przygotowanie do gry

  • Dzieci dzielimy na dwie drużyny.
  • Każda z drużyn otrzymuje dwa patyczki z przyczepionymi symbolami rafy koralowej. Na jednym patyku przyczepiamy czerwoną rybę lub wyblakłą rafę – jako symbol fałszu, a na drugim patyku niebieską rybkę – jako symbol prawdy.
  • Dzieci ustawiamy po dwóch, przeciwległych stronach sali.
  • Przed każdą z drużyn na podłodze zaznaczamy od 4 do 6 równoległych kresek.
  • W ręku lub w misce trzymamy pocięte fiszki z pytaniami.

Przebieg gry

Informujemy dzieci, że rozpoczynamy zabawę „prawda czy fałsz” o rafie koralowej.

Celem gry jest dotarcie do środka sali przed drugą drużyną. W tym celu należy prawidłowo odpowiedzieć przynajmniej na 5 pytań dotyczących rafy koralowej.

Drużyna będzie mogła pokonać jedną linię wyklejoną na podłodze, a tym samym poruszyć się w kierunku środka sali, wyłącznie wtedy, gdy prawidłowo zinterpretuje informację zawartą na fiszce.

Na każdej z fiszek, przygotowanych przez nauczycielkę, widnieje informacja dotycząca rafy. Dzieci muszą drużynowo podjąć decyzję, czy sformułowanie jest prawdziwe czy fałszywe. Po podjęciu decyzji, dzieci będą musiały podnieść jeden z dwóch patyczków do góry. Jeśli podniosą patyk z czerwoną rybą, będzie to oznaczać, że uważają informację na fiszce za fałszywą. Jeśli podniosą patyk z niebieską rybką – będzie oznaczać, że uważają, iż informacja na fiszce jest prawdziwa.

Jeśli drużyna odpowie prawidłowo na pytanie, może przemieścić się na kolejne pole wyznaczone przez równoległe paski.

Wygrywa ta drużyna, która pierwsza dojdzie do środka sali.

Każda z drużyn po kolei będzie mogła wylosować jedną fiszkę „prawda czy fałsz”. (W zależności od wieku grupy fiszkę czyta nauczycielka lub dziecko. Fiszkę może podawać nauczycielka lub dzieci mogą losować karteczkę.) Treść fiszki należy odczytać głośno, tak żeby wszyscy z drużyny, jak i druga drużyna, mogli usłyszeć informacje zawarte na karteczce.

Na początku gry można zrobić losowanie, która drużyna rozpocznie zabawę, próbując prawidłowo zinterpretować wiadomość z fiszki do gry.

polska pomoc_logo

Post współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Powiązane

Niepogoda

Eksperyment o gęstości wody

Czy woda się nadaje do życia?

Gimnastyka dla rąk