Dziedzictwo kulturowe, Zabawy

Szabat – znajdź 10 różnic!

Szabat – to ostatni dzień tygodnia w judaizmie, który zarazem jest dniem wypoczynku dla wierzących żydów. Trwa od zachodu słońca w piątek i do zachodu słońca w sobotni wieczór (zapytajcie dzieci, czy chrześcijanie też mają taki wolny święty dzień?). W czwartek wieczorem dorośli Żydzi biorą kąpiel w domu, a w piątek rano w łaźni rytualnej – mykwie. W piątek, po przyrządzeniu potraw i dokonaniu wszelkich przygotowań wierni zbierają się na nabożeństwo w synagodze, po powrocie do domu zapalają świece, wznoszą modlitwę i zaczynają wieczerzę szabatową, dzieląc się chałką – lekko słonym pieczywem drożdżowym.

MATERIAŁY

  • plansze “Rodzina podczas szabatowej kolacji” (zał. 1)
  • kredka/ołówek

Przebieg zadania

Wydrukujcie załącznik nr 1. Wytłumaczcie dzieciom, że na obrazku pokazana jest rodzina podczas szabatowej kolacji. Poproście dzieci żeby usiadły w kółku, a następnie podzielcie je na 3-5 osobowe grupy. Rozdajcie po jednym wydruku każdej grupie.

Wytłumaczcie dzieciom, co pokazane jest na obrazku. Każda grupa przygląda się ilustracjom i stara się znaleźć 10 różnic między ilustracjami. Niech dzieci zaznaczą je ołówkiem/kredką.

Wspólnie oceńcie, której grupie udało się znaleźć najwięcej różnic.

Zobacz więcej