Dziedzictwo kulturowe, Plastyka

Polichromia. Co to takiego?

Dzisiaj poznamy z Wami jeszcze jeden rodzaj sztuki dekoracyjnej, która miała szerokie zastosowanie w ozdabianiu synagog. Mowa o polichromii. Polichromia to wielobarwne malowidło, które zdobi ściany, sufity, sklepienia czy rzeźby. Często to są powtarzające się wzory florystyczne oraz postacie różnych zwierząt. Dzisiaj spróbujemy stworzyć własną kompozycję, która mogłaby być wykorzystana w polichromii.

materiały, niezbędne do wykonania pracy plastycznej

MATERIAŁY

  • zdjęcia polichromii (zał. 1 do pobrania poniżej) 
  • florystyczne i animalistyczne symbole (zał.2 do pobrania poniżej)
  • kredki, flamastry, brokat w kleju 
  • biała lub kolorowa kartka A4
  • klej
  • nożyczki

Krok 1

Rozpocznijcie wykonanie zadania od wyjaśnienia dzieciom, czym jest polichromia. Następnie pokażcie im różne przykłady polichromii, korzystając z załącznika 1. Zachęćcie dzieci do stworzenia własnych polichromii. 

Krok 2

Wydrukujcie załącznik 2 (załączniki są do pobrania powyżej). Wytłumaczcie dzieciom, że najpierw one wybierają symbole (animalistyczne lub florystyczne, a może oba rodzaje), których użyją do wykonania swojej pracy. Po wybraniu poszczególnych wzorów, np. kwiatu czy gęsi, poproście dzieci by je pokolorowały i wycięły. Teraz dzieci powinny przykleić wycięte elementy na kartkę A4, tworząc kompozycję, na przykład układając kwiaty w trójkąt. Na pozostałej części kartki dzieci rysują liście i gałązki, scalając wycięte elementy w jeden obraz. 

Powiązane