Pokój i Sprawiedliwość, Zabawy

Odcisk przyjaciela – sprawdźmy jak bardzo jesteśmy podobni

Odcisk przyjaciela – to gra integracyjna mająca na celu zachęcić dzieci do wzajemnego poznania się. W trakcie zabawy dzieci poznają swoje zainteresowania i umiejętności, dostrzegają podobieństwa i różnice w ramach jednej grupy rówieśniczej.

Gra integracyjna Odcisk przyjaciela nawiązuje do 16 Celu Zrównoważonego Rozwoju – Pokój i Sprawiedliwość. Uważamy, że większość konfliktów (zarówno na świecie, jak i w grupie przedszkolnej) powstaje, gdy zachodzi problem w komunikacji. Jeśli ktoś nie potrafi rozmawiać, nie potrafi słuchać, obraża się lub w ramach obrony reaguje agresją, to do konfliktu jeden krok. Od najmłodszych lat chcemy uczyć dzieci, by ze sobą rozmawiały, aby się na wzajem poznawały, aby dostrzegały różnice i podobieństwa, jakie między nimi występują, akceptowały je i potrafiły dogadać się pomimo różnic.

Zasady gry

Zasady gry integracyjnej Odcisk przyjaciela są proste.

W pierwszym etapie każde dziecko otrzymuje wydrukowaną kartę gry (do pobrania poniżej). Uczestnik gry ma za zadanie zaznaczyć na karcie wszystkie ilustracje, które są zgodne z jego umiejętnościami lub zainteresowaniami.

Dziecko zanurza palec w farbie. Wszędzie tam, gdzie ilustracja obrazuje jego zainteresowania i zdolności, dziecko robi odcisk palca.  Odciski palca pokażą, czy dziecko ma psa lub dowolne inne zwierzę domowe, posiada rodzeństwo, potrafi czytać lub liczyć, lubi frytki czy warzywa.

W drugim etapie gry dzieci mają za zadanie połączyć się w pary. W ramach powstałych par mają porozmawiać na temat różnic i podobieństw. W przypadku, gdy dziecko nr 1 nie umie jeździć na rowerze, a dziecko nr 2 potrafi, dziecko nr 2 zaznacza swój odcisk palca na karcie dziecka nr 1.

Jeśli między dziećmi nr 1 i nr 2 nie będzie żadnej różnicy w upodobaniach (co jest mało prawdopodobne), dzieci zaznaczają na karcie przyjaciela jeden wybrany obrazek, który jest dla nich najważniejszy.

Dzięki wymianie informacji na karcie każdego dziecka pozostaje ślad nowego przyjaciela.

Pary można zmieniać dwu – trzykrotnie.

Na końcu gry siadamy z dziećmi na dywanie i rozmawiamy na temat różnic i podobieństw w grupie. Staramy się poprowadzić dyskusję w taki sposób, by dzieci zrozumiały, że rozmawiając i poznając się lepiej możemy zyskać bardzo dużo. Każde dziecko jest inne. Każde dziecko może wnieść do naszego życia coś wartościowego. Zamiast sprzeczać się, lepiej zawsze porozmawiać – nawet na temat różnic.

Powiązane