Warszawa, Zabawy

Najpiękniejsze zabytki Starego Miasta w Warszawie

Zabytek to obiekt chroniony przez prawo. Nawet w czasie wojny nie powinien być niszczony. Zabytkiem może być budynek, pomnik, cmentarz lub inne, ważne dzieło człowieka z minionej epoki. Na „Starówce” znajdziesz wiele zabytków. Znakiem zabytku jest tarcza skierowana ostrzem w dół, podzielona wzdłuż przekątnych na cztery pola, dwa błękitne i po bokach dwa białe.
Mimo, że w trakcie II wojny światowej Warszawa straciła wiele cennych budowli, część z nich została zrekonstruowana, czyli zbudowana niemal od nowa, ale z zachowaniem wszystkich znanych wcześniej detali. Najbardziej znaną budową, zrekonstruowaną niemal od zera jest Zamek Królewski czy Archikatedra św. Jana. . Na Starym Mieście pPowstały też nowe obiekty, które z czasem zyskały rangę zabytkowych (np. pomnik Małego Powstańca).

Cel:

  • Zapoznanie dzieci z historią Starego Miasta
  • Zapoznanie dzieci z Zabytkami Starego Miasta

 

Czas: 15 – 30 minut

2 2

MATERIAŁY

Przebieg zadania

Nauczyciel pyta dzieci, czy wiedzą w jakim mieszkają mieście. Dopytuje, czy wszyscy zgadzają się że mieszkają w Warszawie (jeśli zajęcia prowadzone są dla dzieci z Warszawy). Następnie nauczyciel dopytuje dzieci czy wiedzą stolicą którego Państwa jest Warszawa? Na koniec pyta, czy któreś z dzieci zwiedziło już kiedyś najstarszą część Warszawy – Stare Miasto. Czy Pamięta jakieś nietypowe budynki lub rzeźby?
Przypowałnie wspomnień pomoże dzieciom w stworzeniu lepszych połączeń między wiedzą a obrazami.

3 2
9
12

Krok 1

W kolejnym kroku nauczyciel zapoznaje dzieci z najbardziej znanymi zabytkami Warszawy, przywołując anegdoty dotyczące historii ich powstania. Nauczyciel pokazuje dzieciom pierwszy slajd z prezentacji “Zabytki Warszawy” (zał. 2.1) przedstawiający zgliszcza Warszawy po Powstaniu Warszawskim. Mówi własnymi słowami o tym, że Warszawa w trakcie II wojny światowej została doszczętnie zniszczona i wszystkie budynki które znajdują się na terenie Starego Miasta musiały zostać zrekonstruowane.

Przykładowe informacje od nauczyciela:
Ponad 80 lat temu, za czasów waszych pradziadków, w trakcie II wojny światowej, Warszawa była celowo niszczona. Przez dwa miesiące wojska niemieckie niszczyły wszystkie najważniejsze obiekty takie jak mosty, fabryki, budynki urzędów czy kościoły. W niektórych dzielnicach zniszczono tylko najważniejsze budynki. Na Starym Mieście zrównano z ziemią wszystko: kamienice mieszkalne, sklepy, pomniki oraz Zamek Królewski, Katedrę św. Jana czy mury obronne. Nie zostało nic poza gruzami.

Tuż po drugiej wojnie światowej padła decyzja aby odbudować Warszawę oraz zrekonstruować wybrane zabytki. Mieszkańcy i mieszkanki Warszawy, którzy przeżyli II wojnę Światową, jak i ludność z całego kraju przybyła do Warszawy. żeby pomóc w jej odgruzowaniu i odbudowie.

Nie wszystkie fragmenty Warszawy odbudowywano z zachowaniem historycznego wyglądu. W wielu miejsach poprowadzono nowe ulice, wyznaczono nowe place, zamiast kamienic powstawały bloki mieszkalne. Pod tym względem wyjątkowe było Stare Miasto.

Rekonstrukcji Starego Miasta dokonano na podstawie zachowanych zdjęć i obrazów, a przede wszystkich dzięki starannym badaniom historycznym i planistycznym. Po odgruzowaniu Warszawy dokładnie sprawdzono gdzie stały fundamenty kamienic czy kościołów. Sprawdzono historyczne plany Warszawy i postawiono budynki dokładnie tam gdzie były wcześniej. Co ciekawe obrazy słynnego malarza Canaletta, które utrwaliły wizerunek miasta w XVIII wieku, służyły do odwzorowania wysokości kamienic i ich kolorystyki.
w 1980 roku, Stare Miasto zostało wpisane na listę UNESCO jako wyjątkowy przykład niemal całkowitej odbudowy zabytków. Na Starówce odtworzono układu przestrzenny z okresu powstania Miasta st. Warszawy (XII wiek).

Nauczyciel pokazuje slajd 2, 3, 4 ukazujący Warszawę malowaną przez Canaletto, a następnie slajd 5, 6, 7 pokazujący Współczesne Stare Miasto.

Krok 2

Po tym jak nauczyciel przedstawia dzieciom obraz całości Starego Miasta, przechodzi do szczegółów. Nauczyciel przybliża dzieciom wygląd najważniejszych, zrekonstruowanych budowli i rzeźb ze Starego Miasta , obecnie wpisanych na listę Zabytków Warszawy. W tym celu prezentuje dzieciom pozostałe slajdy z prezentacji 2.1 “Zabytki Starego Miasta”. Pokazując ilustracje odczytuje informacje zawarte w dokumencie z zał. 2.2 “Informacje o zabytkach Starego Miasta w Warszawie”.

Krok 3

Po zapoznaniu się z wyglądem większości najważniejszych zabytków nauczyciel może zaproponować: przeczytanie całości lub fragmentu bajki “Podróż w czasie” (W szczególności rozdziału III i IV ukazującego życie w Warszawie w XVI wieku i przybliżającego wygląd miasta w tamtych czasach)
Stworzenie pracy plastycznej z zadania 3.

Projekt „Edukacja varsavianistyczna dla najmłodszych” współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawy.

Logo Biale Wspolfinansowanie

Powiązane