Warszawa, Zabawy

Scenariusz zajęć: Czy Bazyliszek tańczy breakdance?

Legendy warszawskie to opowiadania, dotyczące życia wymyślonych bohaterów, nasycone motywami fantastyki i cudowności. W każdej dobrej powieści, w dobrym filmie jak i w dobrej legendzie jest bohater i złoczyńca. Tak jest również w Warszawie.

Złą warszawską, fikcyjną postacią legendy jest potwór Bazyliszek, który czyhał na mieszkańców miasta w zrujnowanym domu przy ulicy Brzozowej i zabijał ich swoim upiornym spojrzeniem. Bohaterką jest Syrena, która swoim śpiewem umilała życie rybaków i która od wieków strzeże mieszkańców Warszawy, zaopatrzona w tarczę i miecz.

Warszawa jest znana z wielu legend. Legendy warszawskie o Syrenie, Bazyliszku, Zbójcach, Złotej Kaczce, Kościele Marii Panny i Cudownym Chrystusie z kościoła Św. Jana spisał w XX wieku Artur Oppman znany pod pseudonimem Or-Ot. Zainspirowały nas one do stworzenia poniższej gry.

Cel:

  • Zaznajomienie dziecka z Legendą o Bazyliszku
  • Wzbudzenie w dziecku kreatywności, chęci tworzenia własnych wersji legendy
  • Nauka koncentracji, spostrzegawczości i uwagi
  • Wzbudzenie pozytywnych emocji, tworzenie pozytywnych konotacji z legendami Warszawskimi

 

Czas: 15 – 30 minut

Bazyliszek 2

MATERIAŁY

Przebieg zadania

Przed zajęciami nauczyciel zapoznaje dzieci z legendami warszawskimi. Ich wersje rozpowszechniane przez Miasto st. Warszawa dostępne są na stronie Warsawtour. Należy wydrukować lub przygotować dla siebie na czytniku 2 wersje legendy o Bazyliszku z zał 1.1 oraz przygotować dla dzieci dobrze widoczne ilustracje bohaterów z zał.1.2 (na rzutników lub wydruku)

Krok 1

Nauczyciel informuje dzieci, że będą poznawać znacznie lepiej jedną, wybraną warszawską legendę. Nim to jednak nastąpi, nauczyciel powinien upewnić się, czy przynajmniej ze słyszenia dzieci znają 5 bohaterów najbardziej znanych warszawskich legend.

Na dywanie, tablicy zwykłej lub multimedialnej nauczyciel pokazuje wizerunki 5 postaci – bohaterów. Pyta dzieci czy rozpoznają te znane postaci? Czy potrafią przyporządkować ilustrację do konkretnej legendy? Nim nauczyciel wymieni tytuły zachęca dzieci aby najpierw same spróbowały przyporządkować postać do konkretnej, warszawskiej legendy. Jeśli nie będą pamiętać nazwy legendarnego stwora czy postaci zaczyna przypominać im najważniejsze szczegóły legendy. Może to ułatwi dzieciom przypomnienie sobie nazwy:
Czy pamiętacie jak nazywała się legenda w której główną postacią była widoczna na ilustracji dziewczyna o rybim ogonie? Chroniła ona osady rybackiej i pięknie śpiewała. Jej pomnik wystawiono w samym centrum Rynku Starego Miasta. Kobieta o rybim ogonie przedstawiona jest w herbie Warszawy. (Syrenka)

Po tak przeprowadzonym wstępie dzieci powinny rozpoznawać Bazyliszka, Syrenkę, Warsa i Sawę, Złotą Kaczkę i Niedźwiedzia Kamiennego.
* Zachęcamy, aby po zakończeniu Zadania 1 poczytać dzieciom pozostałe waszawskie legendy. *

Krok 2

Po tym jak dzieci rozpoznały piątkę bohaterów, przyszedł czas na krok drugi.

W kroku 2 nauczyciel chce zachęcić dzieci do większej uważności i skupienia. Poprzez zabawę i wzbudzanie pozytywnych emocji chce sprawić żeby dzieci lepiej zapamiętały legendę. Teraz zabawią się w detektywa wyrazów.

Jeśli słowo detektyw wyrazów wzbudzi dziecięce emocje i zaciekawienie, to idealnie. O co chodzi z detektywem wyrazów? Dzieci mają za zadanie poznać bardzo dobrze jedną, wybraną przez Ciebie legendę – o Bazyliszku. Będą mogły ją odsłuchać 2 razy a dla utrwalenia odpowiedzieć na pytania dla uważnego słuchacza (zał.1.1)
Kiedy już dobrze poznają treść i będą pewne, że dobrze zrozumiały fabułę, przyjdzie czas na zabawę w detektywa wyrazów.

Nauczyciel Informuje dzieci, że legendy przez wiele lat przekazywane były ustnie. W wyniku tego powstało dziesiątki wersji. Na przykład jedna z wersji legendy o Warsie i Sawie mówi, że byli rodzeństwem, inna że to mąż i żona, w jeszcze innej usłyszymy, że Sawa była syreną.

W tej części zadania dzieci usłyszą zupełnie nową i wymyśloną wersję Legendy o Bazyliszku. Ich zadaniem będzie wyłapanie wszystkich różnic jakie usłyszą w stosunku do wersji którą dwukrotnie słyszeli przed chwilą.

Instrukcja – Odczytując wersję II Legendy o Bazyliszku prosimy czytać na głos wersję zaznaczoną na czarno i czerwono. Po przeczytaniu zdania z fragmentem czerwonego tekstu należy na chwilę przerwać czytanie i spytać czy dzieci spostrzegły jakąś niezgodność w stosunku do poprzedniej wersji. Czy oby na pewno fabuła jest prawidłowa?

W załączniku 1.1 część tekstu pisana na zielono (w nawiasach) to oryginalna wersja. Ułatwia prawidłową podpowiedź, jak powinna brzmieć poprawna fabuła.

Krok 3

Na zakończenie warsztatów, nauczyciel może zachęcić dzieci do stworzenia swojej własnej wersji legendy o Bazyliszku.

Należy ponownie czytać “wersję kreatywną” legendy o Bazyliszku, ale w momentach gdzie pojawia się czerwony tekst (część wymyślona przez Fundację Culturelab) nauczyciel pyta chętne dzieci co by tu powiedziały. Jakie zabawne, straszne, śmieszne, zaskakujące, dziwne zdanie by tu pasowało. Zachęcanie do tworzenia własnych historii pobudza dziecięcą wyobraźnię, zachęca do formułowania zdań, uczy logiki i chronologii. Wzbudza pozytywne emocje do pracy z tekstem.

Logo Biale Wspolfinansowanie

Powiązane