Plastyka, Warszawa

Plakat Warszawy

Czy wiesz, że…

Biuro Konserwatora Zabytków Miasta st. Warszawy chciałoby, aby głównym budynkiem lub rzeźbą utożsamianym z Warszawą był dowolny zabytek ze Starego Miasta, a nie Pałac Kultury? Wychodząc naprzeciw temu marzeniu, proponujemy plakat WARSZAWY z wizerunkami Pomnika Syrenki, Kolumny Zygmunta, Kościoła św. Anny (na przedpolu Starego Miasta) oraz Zamku Królewskiego….

Cel zadania:

  • Zapoznanie dzieci z zabytkami Starego Miasta
  • Ćwiczenie motoryki ręki
  • Wspieranie kreatywności i wyobraźni

 

Czas trwania: 30-35 minut

Na różowym tle kolorowe flamastry i białe kartki

MATERIAŁY

Przebieg zadania

Przed rozpoczęciem zajęć, nauczyciel drukuje każdemu dziecku stronę nr 1 i 2 z zał.3.1 oraz jedną stronę nr 3 dla czwórki osób. Dyżurni na stole rozkładają kolorowe kartki z bloku technicznego A4 (po jednej kartce dla dziecka), nożyczki, klej i kredki.

Każde dziecko będzie miało za zadanie przygotowanie plakatu o Warszawie. Do dyspozycji mają grafikę pomnika Syrenki Warszawskiej, Kolumny Zygmunta, Kościoła św. Anny oraz Zamku Królewskiego.

Każdy z zabytków dziecko ma za zadanie pokolorować na jeden, wybrany, intensywny kolor. W tożsamy sposób ma postąpić z wyrazem “Warszawa”. Następnie należy wyciąć wybrane zabytki i w dowolnym miejscu kartki A4 przykleić, tworząc barwny kolaż.

Powiązane