Dziedzictwo kulturowe, Zabawy

Moje imię po hebrajsku

Czy wiecie, że alfabet hebrajski zapisywany jest od strony prawej do lewej? A czy wiecie, że w hebrajskim nie ma rozróżnienia na małe i duże litery? Wiecie ile liter ma polski alfabet? 32. Hebrajski natomiast ma ich 22. W tekstach hebrajskich nie stosuje się samogłosek: zapis jest utrwalony przy pomocy samych spółgłosek.

Do momentu uprowadzenia żydów do niewoli babilońskiej (587 r pne.) język hebrajski był w powszechnym użytku, lecz w czasie pobytu w Babilonie izraelici przejęli i zaczęli posługiwać się językiem aramejskim, który wyparł hebrajski z codziennego użytku. Pozostał natomiast jako język liturgiczny, którym posługiwano się podczas obrzędów religijnych w synagogach. Po powstaniu współczesnego Izraela hebrajski na nowo stał się językiem powszechnym.

Spróbujmy napisać swoje imię w języku hebrajskim.

MATERIAŁY

  • hebrajski alfabet (załącznik do pobrania po lewej stronie)
  • ołówek/długopis

Instrukcja

Wydrukujcie hebrajski alfabet z załącznika do pobrania powyżej, następnie rozdajcie po jednym egzemplarzu każdemu dziecku. Poproście dzieci, aby przyjrzały się literom hebrajskim, by następnie odszukały potrzebne im litery do napisania swojego imienia. Starsze dzieci mogą napisać swoje imię po hebrajsku. Młodsze mogą wyciąć potrzebne litery i przykleić je na czystej kartce papieru. Sprawdźcie rezultaty.

Zobacz więcej