Współpraca, Zabawy

Jak wspólnie wybudować dom?

Tym razem chcielibyśmy zainicjować dyskusję z dziećmi na temat współpracy i wolontariatu. Walor współpracy najłatwiej będzie pokazać na przykładzie. Przygotowaliśmy więc dla Was grę „Jak wspólnie wybudować dom”, która doskonale unaoczni dzieciom rolę współpracy w życiu każdego z nas.

materiały do gry

Materiały

  • kubeczki, klocki lub jakiekolwiek inne nieduże przedmioty,
    które można ustawiać jedne na drugich
  • gumka recepturka
  • kilka sznurków

Krok 1

Zanim rozpoczniecie grę, zapytajcie, jak dzieci rozumieją słowo „pomoc”. Czy uważają, że trzeba pomagać innym, jak często i komu? Poinformujcie, że dobrowolną i świadomą pomoc innemu człowiekowi (z wyjątkiem członków rodziny i kolegów) nazywamy wolontariatem. Zapytajcie, co jest bardziej skuteczne: pomoc w pojedynkę czy całym zespołem? Następnie zaproponujcie grę, w której zadaniem będzie zespołowe
odbudowanie domu dla rodziny, która straciła go w lawinie błotnej.

Krok 2

Do gumki recepturki przywiążcie kilka sznurków (w przypadku dużej liczby dzieci w klasie można zorganizować kilka ekip budowlanych). Rozłóżcie ok. 10 klocków/kubków/pudełek na stole.

Krok 3

Każde dziecko bierze swój koniec sznurka, a następnie wszystkie dzieci jednocześnie lekko ciągną sznurki w swoją stronę tak, żeby gumka się rozciągnęła. Teraz trzeba skoordynować ruch grupy, żeby do gumki wszedł pierwszy element budowlany (np. kubek). Dzieci dążą do tego, żeby gumka zacisnęła się na przestawianym przedmiocie i ustawiają go w docelowym miejscu. Teraz kolej na następny przedmiot. Gra się kończy w momencie, kiedy wszystkie przedmioty są ustawione w wieżyczkę (tak jak na zdjęciu).

Pod koniec zabawy zapytajcie dzieci, czego ich nauczyła gra. Czy był element współpracy pomiędzy nimi i czy ich praca przyniosłaby efekty, gdyby nie koordynacja ruchów z resztą zespołu? Powiedzcie, że podobnie działa współpraca w realnym życiu. Pomaga ona osiągnąć wspólny cel.

Logo Unii Europejsiej i Projektu Build Solid Ground
logo Habitat for Humanity Poland

Post powstał w ramach projektu Bezpieczne Domy – Przyjazne miasta, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest częścią Solid Ground międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

Powiązane