Dziedzictwo kulturowe, Zabawy

Elementy ubioru żydowskiego

Dzisiaj zgłębimy inny temat kultury i tradycji żydowskiej – elementy ubioru żydowskiego. W kulturze żydowskiej strój był określony ściśle nakazami religijnymi, szczególnie dotyczyło to mężczyzn. W mniejszym stopniu ograniczenia dotyczyły kobiet, choć także im religia narzucała pewne normy wyglądu, a rabini zalecali skromność strojów. Ubiór z czasem ewoluował, do tego doszły różnice regionalne i nie tylko, na przykład chasydzi (mistyczny ruch religijny w judaizmie) noszą aksamitne jarmułki, a przeciętni współcześni mieszkańcy Izraela – ich szydełkowe wersje. Dziś nauczymy się tylko niektórych podstawowych elementów ubioru żydowskiego, ponieważ różnorodność tych elementów jest naprawdę imponująca.

MATERIAŁY

  • zdjęcia elementów ubioru wierzących Żydów (załącznik 1 po lewej stronie)
  • zdjęcia z codziennego życia religijnych Żydów  (załącznik 2 po lewej stronie)

Przebieg zadania

Wydrukujcie dwustronnie załącznik 1, zalaminujcie kartki i przetnijcie je na pół. Pokażcie dzieciom elementy ubioru religijnych Żydów, jednocześnie opowiadając, jak one się nazywają i w jakich okolicznościach są ubierane. Możecie pokazać karty kilka razy, aż dzieci będą pamiętać właściwe nazwy ubioru. 

Teraz pokażcie zdjęcia z załącznika 2 (mogą być w wersji elektronicznej). Poproście dzieci, żeby na zdjęciach znalazły elementy ubioru, których już się nauczyli. W ten sposób dzieci nie tylko przyswoją wiedzę, ale też zobaczą elementy ubioru żydowskiego na codziennych obrazkach z życia wierzących Żydów.

Zobacz więcej