Kultura i Religia, Zabawy

Symbole kultury i architektury żydowskiej

Przed rozpoczęciem ścieżki zadań pokażcie dzieciom 5 ilustracji przedstawiających ważne symbole kultury i architektury żydowskiej: menorę, macewę, Gwiazdę Dawida, torę, chałkę. Pokrótce opowiedzcie o ich symbolice i znaczeniu. W drugiej części zadania, dzieci będą musiały same odtworzyć symbole za pomocą dostępnych materiałów plastycznych.

MATERIAŁY

 • zdjęcia macewy, menory, Gwiazdy Dawida, chałki i Tory (załącznik po lewej stronie)
 •  klocki drewniane typu jenga
 •  kartki papieru
 •  tektura
 •  patyki
 •  kredki, flamastry

Instrukcja

Grupę przedszkolną podzielcie na pięć mniejszych grup. Każdej rozdajcie kartę zadań, na której za pomocą stempla będziecie potwierdzać wykonanie każdego z pięciu zadań. Każda mała grupa będzie miała za zadanie dotarcia do 5 stanowisk, rozstawionych po całej sali. Na każdym stanowisku dzieci zapoznają się z innym symbolem lub budowlą, charakterystyczną dla kultury żydowskiej. Na każdym stanowisku dzieci będą mieć za zadanie odtworzyć dany symbol zupełnie inną techniką plastyczną/ techniczną. Kiedy dzieci dotrą do jednego z 5 stanowisk zobaczą wydrukowany symbol żydowski (menorę, macewę, Gwiazdę Dawida, torę lub chałkę) oraz dostępne narzędzia plastyczne służące do odtworzenia symbolu wybraną techniką.

 5 stanowisk z różnymi formami pracy:

 1. Menora – do dyspozycji klocki drewniane typu jenga lub inne
 2. Macewa – do dyspozycji tektura, kredki, flamastry
 3. Gwiazda Dawida – do dyspozycji kartki papieru
 4. Tora – do dyspozycji tektura, kartki papieru, patyki 
 5. Chałka – do dyspozycji włóczka

 

Gra może odbyć się na czas – wyznaczcie wtedy dostępny czas na każde stanowisko. Na hasło START dzieci podchodzą do swoich stanowisk i zaczynają rozwiązywanie zadania. Po upływie określonego czasu, podejdźcie do każdego stanowiska i stemplem lub długopisem potwierdźcie wykonanie zadania na ich karcie zadań. Następnie poproście aby dzieci przeszły do kolejnego stanowiska.

Ważne słowa

Menora – to siedmioramienny świecznik, który oznaczał boskie światło czuwania nad Żydami. To jeden z najstarszych symboli żydowskich.

Macewa – to nagrobek, na którym możemy podziwiać różne płaskorzeźbione symbole, czyli informacje o zmarłym – np. o zawodzie, imieniu.

Gwiazda Dawida – to sześcioramienna gwiazda. Najbardziej znany symbol żydowski. Symbolizuje harmonię ale także nawiązuje do tarczy króla Dawida, która miała go chronić przed wrogami.

Tora – to tradycyjne prawo religijne, czyli Stary Testament. W czasie modlitw odczytuje się fragmenty Tory, dlatego jest to najświętszy obiekt judaizmu.

Chałka – to nieodłączny element kultury żydowskiej. Jej szczególna rola przypada na święto szabatu. Wieczerzę szabasową zaczyna się właśnie od błogosławieństwa nad dwiema chałkami, które następnie dzieli się między sobą. 

Powiązane

Dodaj komentarz