Równość i tolerancja, Zabawy

Trochę o migracji i diasporach: krzyżówka na zachętę

Diaspora – to słowo z języka greckiego, które oznacza rozproszenie. Odnosi się do momentu w historii przed naszą erą, kiedy to Żydzi zostali wysiedleni z Ziemi Świętej do Babilonii. Odtąd podróżowali w celu poszukiwania nowego i bezpiecznego domu. Osiedlali się w wielu krajach na całym świecie. Do powstania państwa Izrael zjawisko to nazywane było “wielką diasporą”. Co ciekawe, największa populacja Żydów – mając na uwadze cały świat – mieszkała przed wojną w Polsce.

Czy wiecie, że przed II wojną światową w Warszawie co trzeci mieszkaniec był Żydem? Społeczność żydowska mieszkała głównie w Dzielnicy Północnej, ale także w centrum Warszawy oraz na Pradze. Łączną liczbę Żydów szacowano na ok. 350 tysięcy osób. Dziś proponujemy Wam rozwiązanie krzyżówki, która stanie doskonałym pretekstem do zapoznania dzieci ze zjawiskiem migracji ludności. 

MATERIAŁY

  • wydruk krzyżówki (załącznik do pobrania po lewej stronie)
  • długopis/ołówek

Instrukcja

Wydrukujcie załącznik (powyżej) w odpowiedniej liczbie egzemplarzy. Rozdajcie dzieciom krzyżówki i przeczytajcie poszczególne pytania. Niech dzieci spróbują wpisać odpowiedzi (klasy 0-3) lub wpiszcie w ich imieniu, po tym jak odgadną hasło (4-5 lat). Po rozwiązaniu krzyżówki, spytajcie dzieci, jak brzmi główne hasło, które wyszło w pionie i czy wiedzą co ono oznacza.

Hasłem przewodnim będzie słowo DIASPORA (opisane w ramce). Wytłumaczcie dzieciom znaczenie tego słowa. Wyjaśnijcie dzieciom zjawisko diaspory. Pokażcie na mapie/globusie miejsce Ziemi Świętej (obecnie Izrael), z którego Żydzi rozproszyli się po całym świecie. Wskażcie też największe skupiska zamieszkania Żydów: Stany Zjednoczone, Izrael.

Powiązane