Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Bzyczące posiedzenie

Kim są i gdzie można spotkać pszczoły samotnice? W tej zabawia dzieci poszerzą swoją wiedzę oraz sprawdzą wybrany teren i ocenią go pod kątem warunków bytowych dla tych pszczół.

MATERIAŁY

  • zalaminowane kartki przedstawiające środowiska przyjazne pszczołom samotnicom
  • flamaster

Przebieg zadania

Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazki z różnymi domami pszczół samotnic i tłumaczy, co dany obrazek przedstawia. Na 7 obrazkach zaprezentowano miejsca i materiały, z których pszczoły mogą wybudować swoje gniazdo: popękany mur, liść dzikiej róży, gliniana droga, zbutwiałe drzewo, muszla ślimaka, źdźbło trawy, szyszki piniowe. Jedno pole pozostaje puste – tu dzieci będą mogły naszkicować taki materiał, który odkryją w czasie obserwacji w terenie, a który wydaje im się przydatny do budowy pszczelego gniazda. Dzieci mogą pracować samodzielnie lub w grupach.

Uczniowie kierują się do wyznaczonego przez nauczyciela miejsca (np. ogród przedszkolny), gdzie znajdują elementy widoczne na obrazkach. Oglądają je, po czym wracają do nauczyciela i przedstawiają wnioski ze swoich obserwacji. Dzieci (pracujące pojedynczo lub w grupie) dostają od nauczyciela po punkcie (zapisany mazakiem na danej karteczce) za każdą ww. rzecz znalezioną w ogrodzie. Zadaniem dzieci jest znalezienie jak największej liczby przedmiotów pokazanych na kartkach. Jeśli nauczyciel uzna, że należy już zakończyć zadanie, zwołuje dzieci i ocenia, kto okazał się bardziej spostrzegawczy. Potem podsumowuje, w jakim stopniu dany ogród – lub miejsce, w którym było wykonywane zadanie – jest odpowiedni dla bytowania pszczół samotnic.

Dobrze jest powtórzyć zadanie, ale już w innym otoczeniu (w lesie, parku, na wycieczce) – wówczas dzieci zrozumieją, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi miejscami i jakie elementy są niezbędne owadom do życia.

Logo Funduszu Wyszehradzkiego

Post powstał w ramach projektu Sustainable Future współfinansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Powiązane