Warszawa, Zabawy

Zabawa w podchody – poznajemy Ochotę

Celem zadania  zabawa w podchody – poznajemy Ochotę, jest zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami dzielnicy Ochota. W ramach zabawy w podchody, gry na podwórku lub w sali będą mogły poznawać historie dzielnicy. Jednocześnie wraz z pozyskiwaną wiedzą będą doskonalić kompetencje współpracy w grupie, usprawniać swoje umiejętności manualne oraz motoryczne.

MATERIAŁY

 • prezentacja o zabytkach wraz ze zdjęciami ( do pobrania po lewej),
 • karty zadań (do pobrania po lewej),
 • kartki papieru,
 • białe i kolorowe arkusze bloku rysunkowego,
 • brązowa i biała plastelina,
 • długopisy,
 • kredki i flamastry
 • nożyczki,
 • klej,
 • 2 naczynia z czystą wodą,
 • ciemny piasek,
 • kawałki mydła,
 • gumka recepturka,
 • gaza,
 • wata,
 • lniana szmatka,
 • słoik,
 • kubełek / karton – pojemnik, który posłuży za docelowe lotnisko wykonanych samolotów.

Instrukcja: Zabawa w podchody - poznajemy Ochotę

KROK 1

Pobierz Załączniki do zabawy w podchody – poznajemy Ochotę. Zapoznaj dzieci z informacjami o zabytkach Ochoty. Porozmawiajcie o tym, czy dzieci znają wymienione budynki, pomniki? Czy potrafią rozpoznać je na zdjęciach?

KROK 2

Na podwórku lub w sali rozstaw 8 stanowisk gry. Na każdym z przystanków dzieci będą wykonywać proste zadanie lub odpowiadać na pytanie związane z historią, specyfiką danego obiektu. Przy każdym stanowisku zostaw kartę zadań , z której podczas gry nauczyciel bądź dziecko będzie odczytywać polecenia. Przygotuj i pozostaw przy każdym z przystanków rekwizyty służące do wykonania zadania.

KROK 3

Podziel dzieci na grupy. Wybierz jedną osobę z grupy, która na każdym z przystanków będzie kontrolowała/ zapisywała czas poświęcony na realizację zadania. Maksymalny czas na wykonanie wszystkich zadań to 30/45 minut.

Wygrywa grupa, która w najkrótszym czasie wykona poprawnie wszystkie zadania, na każdym ze stanowisk. Po zakończonej grze zadaj dzieciom pytanie, który przystanek najlepiej zapamiętali. Jak myślą, dlaczego?

logo zakochaj się w Warszawie

Post powstał w ramach projektu “Dzieci poznają swoją dzielnicę” finansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Zobacz więcej