Woda, Zabawy

Woda, ach ta woda – zabaw kilka z wodą w tle

Woda ma bardzo wiele znaczeń dla środowiska. Zaprośmy dzieci do spędzenia wspólnie czasu i przygotujmy dla nich kilka zadań związanych właśnie z wodą. Będzie ciekawie, ale i aktywnie. Do dzieła!

MATERIAŁY

  • płytkie naczynie, np. ceramiczna, szklana lub plastikowa tacka pod doniczkę głęboki talerz
  • muszle ślimaków
  • łopatki lub kijki do poruszenia ziemi

Przygotowanie do zabawy

Przedstawiamy Wam kilka zadań, które zajmą czas Waszym dzieciom oraz pomogą Wam wytłumaczyć jakie znaczenie ma woda dla środowiska.

POIDEŁKO DLA PTAKÓW I OWADÓW

Rozdajcie dzieciom płaskie naczynia i poproście o włożenie do nich kamyki oraz muszle. Po włożeniu wszystkich rzeczy, pomóżcie dzieciom wypełnić naczynia wodą.

Jeśli wszystkie dzieci przygotują swoje poidełka, postawcie je w ogrodzie lub miejscu, gdzie skorzystają z niego ptaki lub owady. Najlepiej wybrać zacienione miejsce, tak by woda zbyt szybko nie wyparowała. Dzieci mogą też wybrać swoje miejsca i obserwować, czy woda z poidełek nie wyparowuje zbyt szybko.

Wytłumaczcie dzieciom, że kamyki i muszelki są potrzebne, by owady miały gdzie siadać i nie tonęły w wodzie. Jeśli owad wpadnie do wody, może się na nie wspiąć. Jeśli naczynie nie będzie szczelne, woda wypłynie i wsiąknie w ziemię.

W poszukiwaniu wody

Rozdajcie łopatki lub poproście dzieci aby same znalazły sobie narzędzia, np. kijki do kopania w ziemi. Zadaniem dzieci jest wykopanie niewielkich dołków w różnych miejscach i sprawdzenie, na jakiej głębokości znajduje się woda po deszczu. Mogą sprawdzać na grządkach z kwiatami, pod drzewami, na ubitej ziem (np. w miejscu, w którym często biegają), w piaskownicy.

Wszystkim się udało?

Wytłumaczcie dzieciom, że infiltracja wody jest trudniejsza na ubitej ziemi, ponieważ grunt jest gęstszy i woda nie może swobodnie przez niego przepływać. Gleba jest rozpulchniana przez zwierzęta, dżdżownice, larwy owadów, krety i mikroorganizmy niewidoczne gołym okiem. Taka gleba dłużej utrzymuje wodę. Można zwabić te małe stworzonka do naszego ogrodu, zostawiając im pożywienie – szczątki roślin.

Drzewa i woda

Nasza zabawa przypomina grę w berka. Wybierzcie jedno z dzieci, które będzie udawać drzewo. Pozostałe dzieci są kroplami wody. Zadaniem drzewa jest złapanie jak największej liczby kropel.

Drzewo i kropelki stoją naprzeciw siebie, w odległości około 10 metrów. Drzewo woła: „Kropelki, kropelki, drzewo was złapie!” i biegnie w stronę kropel, próbując je pochwycić. Złapane krople stają się drzewami, które muszą łapać kolejne krople.

Na koniec, wytłumaczcie dzieciom, że skupisko drzew i krzewów nazywane jest zadrzewieniem śródpolnym. Są one bardzo ważne dla utrzymania wody w glebie, szczególnie na terenach uprawnych. Drzewa magazynują dużą ilość wody w liściach i igłach. Woda może z nich parować, ochładzając powietrze. Drzewa pobierają wodę również przez korzenie.

 

Obserwacje i wnioski

Kamyki i muszelki są potrzebne, by owady miały gdzie siadać i nie tonęły w wodzie. Jeśli owad wpadnie do wody, może się na nie wspiąć. Jeśli naczynie nie będzie szczelne, woda wypłynie i wsiąknie w ziemię. Poidełko należy postawić w zacienionym miejscu, np. na grządce kwiatów, by woda zbyt szybko nie wyparowała.

Infiltracja wody jest trudniejsza na ubitej ziemi, ponieważ grunt jest gęstszy i woda nie może swobodnie przez niego przepływać. Gleba jest rozpulchniana przez zwierzęta, dżdżownice, larwy owadów, krety i mikroorganizmy niewidoczne gołym okiem. Taka gleba dłużej utrzymuje wodę.

Skupisko drzew i krzewów nazywane jest zadrzewieniem śródpolnym. Są one bardzo ważne dla utrzymania wody w glebie, szczególnie na terenach uprawnych. Drzewa magazynują dużą ilość wody w liściach i igłach. Woda może z nich parować, ochładzając powietrze. Drzewa pobierają wodę również przez korzenie.

Powiązane