Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Kto mieszka na łące?

Na łące znajdziemy mnóstwo roślin oraz owadów. Dzięki naszej dzisiejszej zabawie dzieci poznają 4 gatunki owadów żyjących na łąkach i poznają jakie znaczenie dla środowiska ma bioróżnorodność.

MATERIAŁY

  • zdjęcia 4 gatunków kwiatów (materiały)
  • zdjęcia kolorowych kwiatów rosnących na łąkach z siedzącymi na nich owadami zapylaczami (materiały)

Przygotowanie do zabawy

Przed zabawą przygotujcie zdjęcia kwiatów na łące z siedzącymi na nich owadami zapylaczami (wydrukowane wcześniej zdjęcia możecie zalaminować, aby wykorzystać je do innych zabaw).

Pokażcie dzieciom zdjęcia 4 różnych kwiatów (tych bez owadów) i powtórzcie wspólnie z nimi ich nazwy.

Następnie, przypomnijcie sobie wspólnie jakie owady można spotkać na łące – owady zapylacze – naszych owadzich przyjaciół. Przy każdym owadzie zachęćcie dzieci do naśladowania sposobu ich poruszania się.

Po chwili udawania owadów na łące, dajcie dzieciom zdjęcia kwiatów z owadami. Poproście je, aby położyły  swoje kwiaty z owadami na zdjęciach na tych samych kwiatach rozłożonych ma płótnie-łące. Za każdym razem, gdy kolejne dziecko odłoży swój obrazek, musi pokazać, w jaki sposób porusza się owad na łące, który jest na nim przedstawiony i jak on się nazywa.

W zależności od wieku, dziecko może samo podać nazwę kwiatu, na którym siedzi owad, lub powtórzyć tę nazwę z Wami. Kolejność odkładania zdjęć z kwiatami może być dowolna. Można również ustalić, że dzieci odkładają kwiaty jednego gatunku równocześnie (na przykład: pierwsze zdjęcia, które należy odłożyć, przedstawiają motyle. Dzieci imitują ich sposób poruszania się i podają nazwę motyla).

Gdy już wszystkie zdjęcia zostaną ułożone …

zapytajcie dzieci, dlaczego owady przylatują na łąkę. Dzięki temu zadaniu dzieci zrozumieją, że obecność owadów jest spowodowana dużą ilością kwiatów na łące. Świadczy to o tym, że łąka jest różnorodnym i dobrze funkcjonującym środowiskiem.

Obserwacje i wnioski

Przyroda potrzebuje bioróżnorodności. Dajmy jej więc kwieciste trawniki, sadźmy drzewa owocowe i bujne krzaki, aranżujmy skalniaki z pachnącymi roślinami i sadzawkami. Takie środowisko może być doskonałym schronieniem dla wielu gatunków owadów i bezkręgowców, a także miejscem gniazdowania pszczół i innych błonkoskrzydłych.

Kawałek „dzikiego” ogrodu, który nie jest regularnie koszony, może służyć jako kryjówka dla owadów i bezkręgowców. Jest to miejsce, którym celowo się nie zajmujemy – zostawiamy je do dyspozycji natury.

Powiązane