Dziedzictwo kulturowe, Zabawy

Wierszyki o koszerności

Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami koszerności.
Przekazanie wiedzy, które z produktów, po odpowiedniej obróbce, mogą być spożywane przez Żydów, a które są zabronione.

MATERIAŁY

> wiersze z załącznika
> symbole produktów koszernych i niekoszernych zobrazowanych w załączniku
> 2 pojemniki, opisane jako koszerne i niekoszerne

Przebieg zadania

Poproś dzieci, aby usiadły na dywanie. Po jednej stronie dywanu, tuż  przed sobą, na pewnym podwyższeniu, postaw dwa pojemniki z napisem: a) produkty koszerne oraz b) produkty niekoszerne (dodatkowo oznacz je grafiką dziecka spożywającego jedzenie – koszerne i przekreśloną grafiką – niekoszerne).

Poinformuj dzieci, że za chwilę usłyszą kilka wierszy dotyczących zasad przestrzeganych przez Żydów w trakcie spożywania pokarmów. Żydzi mają bardzo restrykcyjne i sprecyzowane zasady dotyczące jedzenia, czyli mają dużo ograniczeń. Niektóre produkty są dozwolone do spożycia, a inne zakazane. Jeszcze innych nie wolno ze sobą łączyć – na przykład wyrobów mięsnych i mlecznych nie należy spożywać razem. Na pizzę z mięsem nie należy nakładać sosu śmietanowo-czosnkowego, a do mięsa nie można dodawać sosów na bazie śmietany. Mięso + nabiał = niekoszerne.

Rozdaj każdemu dziecku ilustracje z załącznika. Niech każde dziecko otrzyma jedną lub dwie ilustracje (w zależności od liczby dzieci), a następnie powie na głos, jaki produkt spożywczy przedstawia (lub zwierzę z jakiego będą zrobione przetwory mięsne). Gdy tylko dzieci poprawnie odgadną, co przedstawiają otrzymane przez nie ilustracje, poproś, aby dobrze przysłuchały się wierszykom. Jeśli któreś dziecko usłyszy “swój” produkt, niech zapamięta, czy produkt ten jest koszerny (możliwy do jedzenia), czy też niekoszerny (zakazany do spożycia). Następnie niech trzymając ilustrację szybko przybiegnie w stronę przygotowanych pojemników i ustawi się za odpowiednim.

Po przeczytaniu wiersza, niech każde dziecko ponownie powie, jaki trzyma produkt i czy w wierszu była mowa o tym, że jest on dozwolony do jedzenia, czy zakazany. Każde dziecko wrzuca ilustrację do odpowiedniego pojemnika i siada na swoim miejscu. Kiedy wszystkie ilustracje odnoszące się do danego wiersza zostaną wrzucone do odpowiednich pojemników, nauczyciel przechodzi do czytania kolejnego wiersza.

Zobacz więcej