Dziedzictwo kulturowe, Zabawy

Mapa dla dzieci po Starym Mieście i Śródmieściu

– Celem zadania jest przede wszystkim poznanie Warszawy związanej z historią oraz kulturą żydowską. A co za tym idzie, zagłębienie się w dawnej topografii żydowskiego miasta.

MATERIAŁY

> załącznik: opis trasy, czyli najważniejsze informacje o zwiedzanych obiektach

> załącznik: mapa z quizami

> wygodne buty

> długopis (do zaznaczania odpowiedzi na mapie)

Przebieg zadania

W ramach zadania zachęcamy dzieci do wybrania się na spacer po Warszawie. W oparciu o dostępną mapę z quizami (zał.),  jak i wiadomości zgromadzone w opisie trasy (zał.), dzieci poznają najciekawsze miejsca Starego Miasta i Śródmieścia związane z historią, tradycją i kulturą żydowską.

Przed rozpoczęciem wycieczki wydrukuj dla każdego dziecka mapę, a dla siebie opis trasy z najważniejszymi informacjami i ciekawostkami dotyczącymi zabytków żydowskich (informacje dostępne są również w aplikacji Tup Tup po Warszawie).

Po dotarciu do zabytku zaznaczonego na mapie przeczytaj na głos informacje o tym miejscu zawarte w opisie trasy. Wiele rzeczy dzieci będą mogły zobaczyć na własne oczy, część będzie odwoływać się do tradycji i starych dziejów Warszawy. Po przeczytaniu opisu zadaj dzieciom jedno lub dwa pytania dla uważnego słuchacza. Pytania spisane są na mapach. Niech każde dziecko spróbuje samodzielnie odpowiedzieć na zadane pytanie, zaznaczając na mapie prawidłową odpowiedź. Sprawdź poprawność odpowiedzi. 

Trasa umożliwi poznanie 10 niezwykłych miejsc na mapie Warszawy związanych z historią, tradycją i kulturą żydowską.

 

Ciekawostki:

Tup Tup po Warszawie to bezpłatna aplikacja na telefon, która zawiera ponad 200 obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym Warszawy. Wybierając się na spacer po stolicy można wybrać jedną z 14 wytyczonych tras i używając aplikacji poczytać ciekawostki na temat historii i tradycji Warszawy.

Zobacz więcej