Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Użyźnianie gleby

Zasoby składników odżywczych w glebie ulegają zubożeniu w każdym sezonie wegetacyjnym. By użyźnić glebę, czyli uzupełnić ich niedobory, warto stosować nawozy, najlepiej naturalne. Należą do nich między innymi: obornik, gnojówka, kompost. Ten ostatni można przygotować w każdym gospodarstwie domowym. Kompostowanie to proces wymagający cierpliwości. Warto się go jednak nauczyć. Kompostem wspomóc możemy uprawy warzyw, drzew i krzewów owocowych, a nawet roślin doniczkowych.

Wykonując wydzierankę, przypomnimy sobie, co można kompostować i jak należy układać materiał w pryzmie kompostowej.

Cel: nauczenie dzieci, jak prawidłowo układać warstwy w kompostowniku.

Czas: 20 minut

MATERIAŁY

  • schemat pryzmy kompostowej i obrazki do jego wypełnienia (załącznik do pobrania)
  • prawidłowe odpowiedzi (załącznik)
  • klej

Przebieg zadania

Każde dziecko otrzymuje schemat pryzmy kompostowej i obrazki do jego wypełnienia (załącznik do pobrania). Nauczyciel przypomina, że warstwy w kompostowniku powinno układać się naprzemiennie tzn. raz suchą i twardą (gałęzie, kora), a raz mokrą i miękką (trawa, resztki kuchenne). Zacząć należy od warstwy suchej i to ona powinna przeważać objętościowo. Jeśli nie przestrzegamy tych zasady, kompost może zbić się w nieprzepuszczającą tlenu, wilgotną masę. Dodatkowo trzeba pamiętać, że nie wszystkie produkty nadają się do kompostowania.

Dzieci wydzierają z kartki z ilustracjami (załącznik) tylko te elementy, które można kompostować i naklejają je odpowiednio, jako kolejne warstwy kompostownika.

Po zakończeniu zadania nauczyciel sprawdza, czy nie doszło do pomyłki w doborze obrazków (prawidłowe odpowiedzi znajdują się w załączniku do pobrania).

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Powiązane