Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Żywe organizmy w glebie

Dla niektórych stworzeń gleba jest stałym środowiskiem życia, dla innych tylko miejscem czasowego pobytu, np. schronieniem na zimę lub miejscem zakładania gniazda.

Bez organizmów żywych gleba nie mogłaby być źródłem życia na Ziemi. Na żyzność gleby pracuje liczna zbiorowość. Dzięki jej pracy rozkładana jest martwa materia organiczna. Powstaje próchnica, niezbędna do odżywiania roślin.

O tym, jakie organizmy żywe możemy znaleźć w glebie, dowiemy się z dopasowanki oraz krzyżówki.

Cel: nauczenie dzieci o organizmach żywych bytujących w glebie.

Czas: 30 minut

MATERIAŁY

  • plansza oraz żywe organizmy do wycięcia (załącznik do pobrania)
  • przykład prawidłowego rozłożenia wyciętych organizmów na planszy wraz z ich nazwą (załącznik do pobrania)
  • krzyżówka i prawidłowe odpowiedzi (zał. do pobrania)
  • nożyczki
  • klej
  • długopis lub ołówek

Przebieg zadania

żywe organizmy w glebie (np.mysz, ryjówka, stonoga)

*W przypadku, gdy w zadaniu biorą udział tylko 3 – 4 latki, zadanie można ograniczyć do dwóch pierwszych punktów.

Każde dziecko wycina obrazki ilustrujące organizmy bytujące (czasowo lub stale) w glebie i przykleja je na planszy (załącznik 1). Z pomocą nauczyciela nazwane i podpisane zostają poznane elementy życia w glebie (załącznik 2).

Każde dziecko rozwiązuje krzyżówkę, utrwalającą wiadomości z wyklejanki (załącznik do pobrania). Nauczyciel wyjaśnia hasło, będące rozwiązaniem łamigłówki (załącznik 4).

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Powiązane