Eksperyment, Woda

Eksperyment o suszy

Kiedy bardzo długo nie pada deszcz, ziemia jest wyschnięta na wiór. Mamy wtedy suszę. Rośliny nie mają co pić i usychają. Jeśli trwa to kilka dni, to rośliny odżyją po deszczu, ale jeśli trwa to bardzo długo, to mogą całkiem uschnąć. Co więcej, uschnięta ziemia przestaje być dobrą gąbką. Staje się wtedy twarda i nie nasiąka dobrze wodą. Wtedy, gdy spadnie ulewny deszcz, to woda, zamiast wsiąkać, szybko spływa i powoduje powodzie.

Żeby zobrazować dzieciom suszę proponujmy przeprowadzić mały eksperyment.

Deszczowka.eks .I 02 Min

MATERIAŁY

  • tablica do zapisania spostrzeżeń
  • kilka piłeczek w kolorze żółtym
  • pokrywka od kartonowego pudełka po butach
  • krzesło

Przebieg zadania

Nauczyciel przygotowuje salę tak, by na jej środku znalazło siłę puste miejsce. Dzieci siadają w kręgu. Nauczyciel zapowiada, że tematem lekcji będzie susza i jej wpływ na świat roślin i zwierząt. 

Nauczyciel do eksperymentu wybiera parę ochotników.

Jeden z ochotników będzie „źródłem wody” – osoba A, a drugi – osoba B, będzie odpowiedzialny za zatrzymanie odpowiedniej ilości wody, na wybrane potrzeby.

Dzieci zapoznają się z instrukcją poniżej i odgrywają scenkę.

Osoba A Jest stan suszy. Z wszystkich dostępnych piłeczek wybierz tylko żółte. Wejdź na krzesło i rzuć je na podłogę.

Osoba B Od ponad miesiąca nie padał deszcz. Ziemia jest wyschnięta, na jej powierzchni zaczyna się tworzyć jakby sucha skorupa. Chłonność gleby jest niewielka, dlatego kolejne krople deszczu (piłeczki), które spadną z góry, łapać będziesz do pokrywki od kartonowego pudełka po butach. Ile piłeczek udało ci się złapać? Na co chcesz je przeznaczyć? Swoją decyzję możesz skonsultować z pozostałymi osobami w klasie. Zapisz na tablicy wynik eksperymentu. np. Eksperyment I: 1 piłeczka na gotowanie (oczywiście, po uzdatnieniu wody do celów spożywczych), 1 piłeczka na mycie, 1 piłeczka na podlewanie roślin.

Wszystkie wnioski z eksperymentu zapisujemy na tablicy.

Powiązane

Logo FundacjaVeoliaPolska

Wpis powstał w ramach współpracy Fundacji Veolia Polska, Fundacji CultureLab pod patronatem honorowym Miasta st. Warszawy.