Ubóstwo, Zabawy

Gra „Spieszymy się z pomocą”

Tą grą chcielibyśmy zainicjować dyskusję o roli pomocy w życiu społecznym. W trakcie gry dzieci będą wymyślać sposoby pomocy swojej rodzinie i najbliższemu otoczeniu.

Materiały

  • szablon kostki do wydrukowania i wycięcia (do pobrania po lewej stronie) lub inna gotowa kostka (np. klocek)
  • wydrukowane symbole osób oraz zwierząt, którym możemy pomóc (do pobrania po lewej stronie)
  • klej
  • nożyce
  • tektura

Przygotowanie do gry

Pobierzcie szablon kostki, wytnijcie go i obrysujcie na tekturze. Wytnijcie odrysowany kształt zostawiając 1 cm po bokach zaznaczonych na szablonie czerwoną kropkowaną linią (będą to sklejane części kostki) i sklejcie go (najlepiej używać w tym celu pistoletu na gorący klej, ale jeśli takiego nie macie, może być zwykły klej introligatorski). W ten sposób powstanie kostka odporna na rzuty dzieci.

Wyschniętą kostkę oklejcie obrazkami z załącznika do pobrania powyżej. Jeśli macie gotową kostkę (np. drewniany klocek o podobnych wymiarach – 6,5×6,5×6,5 cm), możecie pominąć czynności z szablonem i od razu przejść do oklejania jej obrazkami. Teraz możecie zacząć grę.

Przebieg gry

Chętne dziecko pierwsze rzuca kostką. Obrazek, który zostanie wylosowany, symbolizuje osobę, której dziecko może pomóc. Tylko pytanie, jak? Dziecko powinno zastanowić się i podać własny przykład dobrego uczynku, który może zrobić dla wylosowanej osoby. Jeśli dziecku udało się odpowiedzieć, kostka wędruje do kolejnego chętnego, jeśli nie – grupa/klasa pomaga i podpowiada koledze. Gra trwa, dopóki dzieci będą zaangażowane w zabawę.

Logo Unii Europejsiej i Projektu Build Solid Ground
logo Habitat for Humanity Poland

Post powstał w ramach projektu Bezpieczne Domy – Przyjazne miasta, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest częścią Solid Ground międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

Powiązane