Zabawy, Zmiany klimatyczne

Gra ruchowa „Zmiana klimatu”

Naszej planecie zawsze były rejony, w których występowały susze, powodzie czy huragany. Były to katastrofy naturalne spowodowane siłami natury. Jednak wraz z postępującym rozwojem gospodarczym i coraz większą ingerencją człowieka w środowisko, zjawiska, które do tej pory występowały tylko w określonych rejonach, stają się coraz bardziej powszechne. Są one spowodowane zmianą klimatu. O tym nasza dzisiejsza zabawa.

Materiały

  • Tekst „Czy Urwis przekona się, że zmiana klimatu następuje?” (do pobrania po lewej stronie”

Przebieg gry

Najpierw wytłumaczcie dzieciom, że zmiany klimatu to rzecz normalna, miała miejsce na długo, zanim pojawili się ludzie na ziemi. Na przykład, podczas małej epoki lodowej było tak zimno, że na zamarzniętej rzece Tamizie (Wielka Brytania) handlarze rozstawiali kramy z jedzeniem i skórami niedźwiedzi. 125 tysięcy lat temu było za to tak ciepło, że w Tamizie żyły hipopotamy. Nigdy wcześniej zmiany klimatu nie następowały jednak tak szybko jak teraz! Kiedyś zmiana o 1°C trwała tysiące lat. W wyniku działań człowieka, w przeciągu niespełna 100 lat, temperatura powierzchni Ziemi wzrosła już o ponad 1°C.

Zaproponujcie dzieciom zabawę, podczas której będą uważnie słuchać tekstu, a w momencie, kiedy usłyszą wybrane słowa-hasła, zaczną odpowiednio poruszać się po sali. Poniżej są słowa-hasła oraz wskazówki dla dzieci.

Zacznijcie czytać tekst z kolejnej strony, a dzieci niech uważnie słuchają i wykonują ruchy w momencie, w którym pada pewna nazwa katastrofy naturalnej.

Reguły gry

Susza – dzieci stojąc, wachlują się ręką i udają, że ciężko dyszą.

Powódź – dzieci udają, jakby zanurzały się w wodzie, mówiąc np. „bul, bul”. Stojąc, uczestnicy jedną ręką łapią się za nos, a drugą rękę podnoszą do góry. Następnie nabierają powietrza w usta i powoli wypuszczają kucając. Czynność powtarzają 3-krotnie.

Ulewne deszcze – dzieci naprzemiennie podnoszą i opuszczają to prawą, to lewą rękę, jednocześnie delikatnie machają w prawo lub w lewo. Ruch imituje padający deszcz. Dzieci mówią „kap, kap, kap”.

Huragan – stojąc, dzieci podnoszą ręce i przeginają całe ciało w prawo, a następnie w lewo, mówiąc jednocześnie „szuuuu, szuuuu”.

Katastrofa naturalna – dzieci chaotycznie przemieszczają się po sali/klasie.

Dodatkowo

Zmiana klimatu to zmiana „przeciętnej pogody” która występowała na danym terenie przez wiele, wiele lat. Obecnie, z powodu działań człowieka (a jeśli być precyzyjnym przez zwiększoną emisję gazów cieplarnianych oraz wycinkę lasów pod pola uprawne, pastwiska i pod zabudowę), w dość krótkim czasie podwyższa się temperatura, zmienia wilgotność powietrza, zmniejsza lub zwiększa się liczba opadów (deszczu lub śniegu) oraz siła i kierunek wiatru, lub następuje zmiana pór roku. Szybko postępująca zmiana klimatu powoduje wzrost liczby niebezpiecznych zjawisk pogodowych na całym świecie.

Logo Unii Europejsiej i Projektu Build Solid Ground
logo Habitat for Humanity Poland

Post powstał w ramach projektu Bezpieczne Domy – Przyjazne miasta, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest częścią Solid Ground międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

Powiązane