Środowisko, Zabawy

Profil glebowy

W procesie tworzenia się gleby składniki mineralne i organiczne przemieszczają się i układają w charakterystyczne poziomy. Pionowy przekrój, pokazujący układ warstw danej gleby nazywamy profilem glebowym. Poznajemy go, robiąc odkrywkę glebową, czyli wykop głęboki na ok. 150 cm, odsłaniający poszczególne poziomy. Dodatkowo np. by sprawdzić, czy teren nadaje się na budowę, wykonuje się głębsze badania, tzw. odwierty geotechniczne.

W zabawie z plasteliną stworzymy własne profile glebowe, by następnie wykonać w nich wywiert i przenieść wyniki badania na kolorowankę.

Cel:

– Wyjaśnienie dzieciom, na czym polega badania geotechniczne gruntu.

– Nauczenie dzieci o profilu glebowym.

Czas: 30 minut

MATERIAŁY

  • kolorowanka.załącznik 1.1
  • kolorowanka z wzornikiem.załącznik 1.2
  • podkładka
  • plastelina (minimum 3 różne kolory)
  • rurka
  • nożyk
  • kredki 

Przebieg zadania

*W przypadku, gdy w zadaniu biorą udział tylko 3 – 4 latki, można od razu przejść do 3. punktu zadania.

 

Każde dziecko wybiera min. 3 kolory plasteliny i kształtuje z niej małe prostopadłościany. Następnie skleja wszystkie kostki, jedna na drugą. Opierając swoją plastelinową wieżę na podkładce, wwierca się w nią rurką.

Nauczyciel pomaga dziecku wydobyć pobraną plastelinową próbkę, nacinając nożykiem rurkę. Każde dziecko koloruje profil glebowy (kolorowanka.załącznik 1.1), zgodnie z wynikiem swojego eksperymentu (lub wedle instrukcji (kolorowanka z wzornikiem.załącznik 1.2, jeśli jest zbyt małe na wykonanie dwóch pierwszych kroków zadania).

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Powiązane