Pokój i Sprawiedliwość, Zabawy

Pokój czy wojna?

Żeby wytłumaczyć dzieciom, na czym polegają różnice pomiędzy wojną a pokojem, najłatwiej będzie to zrobić na przykładzie prawdziwych zdjęć. Przygotowaliśmy zestaw 8 zdjęć z czasów pokoju i dobrobytu oraz 8 – z czasów wojny. Podczas gry dzieci będą mogły nie tylko obejrzeć zdjęcia, ale także omówić niektóre podstawowe różnice pomiędzy czasem pokoju i wojny.

MATERIAŁY

  • załącznik ze zdjęciami (do pobrania po lewej stronie)

Przebieg zadania

Nauczyciel drukuje zdjęcia z załącznika, laminuje (opcjonalnie) i wycina je. Na zdjęciach są przedstawione (po kolei od lewa):

Pokój:

str.1 praca w biurze, zajęcia w klasie, lotnictwo pasażerskie/cywilne, budowanie domów;

str.2 dziecko śpiące w swoim łóżku, pies bawiący się zabawką, wypełnione półki w sklepach, zajęcia w przedszkolu;

Wojna:

str. 3 nocleg w ośrodkach dla uchodźców, lotnictwo wojskowe, puste półki w sklepach, uciekające matki i dzieci z własnych domów;

str. 4 zrujnowane domy, żołnierze, dziecko uczące się zdalnie, bezdomne zwierzęta.

Dalej następuje gra. Dzieci po kolei losują obrazki i odpowiadają czy wylosowany obrazek opisuje czasy wojny, czy pokoju. Każdy obrazek nauczyciel układa na podłodze w jeden lub drugi zbiór obrazków. Po wylosowaniu wszystkich obrazków dzieci próbują wśród nich znaleźć pary — przeciwieństwa. Są to:

  • Zajęcia w klasie – zajęcia zdalne
  • Budowanie domów – zrujnowane domy
  • Wypełnione półki w sklepach – puste półki w sklepach
  • Dziecko śpiące w swoim łóżku – ludzi śpiące w obozach / noclegowniach dla uchodźców
  • Pies bawiący się zabawką w domu – bezdomne zwierzęta
  • Lotnictwo pasażerskie – lotnictwo wojskowe

Nauczyciel komentuje obrazki, np. w czasach pokoju samoloty pasażerskie normalnie wykonują rejsy do różnych krajów lub wewnątrz państwa, ale podczas wojny loty pasażerskie są zabronione, ponieważ w strefie walk jest to niebezpieczne.

W podsumowaniu nauczyciel zwraca uwagę, że podczas wojny wiele z naszych zwykłych czynności  wygląda inaczej, musimy zmierzyć się, z tym że trzeba opuścić nasze domy i ratować swoje życie i życie naszych bliskich, zostawić wszystko, na co pracowaliśmy latami. Czujemy niepewność i zagrożenie. Dlatego wojna jest tak bolesnym doświadczeniem, i ludzkość chciałaby jej uniknąć za wszelką cenę.

Powiązane