Pokój i Sprawiedliwość, Zabawy

Z czego składa się pokój?

Żeby zrozumieć dlaczego podczas wojny zachodzą procesy doprowadzające do rozregulowania całego państwa, wystarczy spojrzeć na elementy niezbędne do wykonania jakiejś czynności lub funkcji w społeczeństwie, np. prowadzenie lokalnej piekarni. W grze wykorzystujemy kilka takich przykładów, najbardziej bliskich dzieciom.

MATERIAŁY

  • załącznik ze obrazkami (do pobrania po lewej stronie)

Przebieg zadania

Nauczyciel drukuje materiały i laminuje je (opcjonalnie). Kartki z obrazami przecina wzdłuż wykropkowanej linii. Nauczyciel najpierw pokazuje zdjęcia dzieciom i pyta, jaki rodzaj placówki na nich jest pokazany (szkoła/McDonald/piekarnia). Potem układa w dowolnej kolejności wszystkie przecięte karteczki, dzieci muszą przyporządkować kartki do trzech zdjęć.

Kiedy to zadanie zostanie wykonane, nauczyciel opowiada dzieciom, że podczas wojny wiele osób ucieka ze swoich domów i w miejscach pracy może zabraknąć pracowników, na przykład w piekarni zabraknie piekarzy (przy tym nauczyciel odwraca obrazek piekarza tylną stroną), nauczyciel pyta dzieci: „Czy piekarnia może nadal funkcjonować, nie mając piekarza?” (raczej nie). Nauczyciel kontynuuje: „A jeśli wiele miejsc pracy (takich jak piekarnia) zostały zamknięte i ludzie stracili pracę, czy mają oni pieniądze, żeby pójść do McDonaldsa? (obrazek z pieniędzmi zostaje odwrócony). McDonald również będzie musiał zamknąć wiele swoich placówek i zacząć ciąć koszty. To samo dotyczy szkół i przedszkoli, jeśli zabraknie choćby jednego z niezbędnych elementów (nauczyciele, woda, prąd, bezpieczeństwo itd.), szkoły będą musiały przejść w tryb zdalny, a przedszkola w ogóle się zamknąć, ponieważ zdalne zajęcia w przedszkolach są trudne w realizacji.”

W ten sposób gospodarka i mechanizmy społeczne zaczynają szwankować, a państwu grożą nie tylko działania wojskowe, ale też kryzys gospodarczy, edukacyjny i migracyjny i wiele innych poważnych turbulencji.

Powiązane