Nauczyciel rozkłada karty na stole, ilustracjami do dołu. Pierwsze dziecko odwraca jedną kartę. Ma za zadanie powiedzieć głośno, kogo widzi (jaki zawód wykonuje osoba przedstawiona na ilustracji). Następnie ten sam uczeń odwraca kolejną kartę, mówiąc głośno zawód wykonywany przez osobę z drugiej ilustracji. Jeśli karty do siebie pasują (mężczyzna i kobieta na ilustracjach wykonują ten sam zawód), dziecko podnosi obydwie karty i kładzie przed sobą na kupce. Każde kolejne dziecko wykonuje tę samą czynność. Jeśli nie uda się odkryć pary kart obrazujących ten sam zawód, dziecko musi ponownie odwrócić karty zwracając je do wspólnej puli.

Gra trwa dotąd, aż wszystkie pary kart zostaną zabrane przez dzieci. Na koniec dzieci liczą, ile kart udało im się zdobyć.

obrazki kobiet i mężczyzn w zawodowych strojach

MATERIAŁY

Krok 1

Przed zajęciami nauczyciel drukuje, laminuje i wycina karty memory. Karty układa na kupce, ilustracjami do dołu. Dzieci siadają wygodnie (na dywanie w półkolu). Zadaniem dzieci jest pokazanie za pomocą gestów zawodu zilustrowanego na karcie. Dziecko podchodzi do stolika, losuje przygotowaną przez nauczyciela kartę i przez 1 minutę stara się pokazać, jaki to zawód. Dla urozmaicenia zabawy nauczyciel może włączyć dzieciom stoper.

Krok 2

Gdy wszystkie karty zostaną pokazane, lub gdy grupa straci zainteresowanie zabawą, nauczyciel podsumowuje zawody, które były pokazywane, jeszcze raz prezentując dzieciom przygotowane karty. Pyta, czy pokazane zawody są typowo „kobiece” lub typowo „męskie” i czy w ogóle taki podział powinien być. Co tak naprawdę według dzieci powinno być decydującym kryterium wyboru przyszłego zawodu?

Na koniec zajęcia nauczyciel może pokazać prezentację „Niecodzienne zawody świata”, przygotowaną na podstawie materiałów pochodzących m.in z serwisu https://dokariery.pl, pewnością nie jeden zawód wywoła u dzieci zdziwienie lub śmiech!

polska pomoc
RITA Logo H Podstawowe

Post współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, prezentacja „Niecodzienne zawody świata” powstała przy wsparciu finansowym Programu RITA.

Powiązane