Równość płci, Zabawy

Memory z zawodem kobiet w tle

Gra „memory” stymuluje orientację przestrzenną dzieci, poprzez zachęcenie do zapamiętania położenia poszczególnych kart. Uczniowie ćwiczą słownictwo i liczenie. W tym przypadku uczniowie dowiadują się i zapamiętują, że poszczególne zawody mogą być wykonywane zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn. W grze nauczyciel odnajdzie 12 par zawodów wykonywanych przez obie płcie: sprzątaczka/Pan sprzątający, pielęgniarka/pielęgniarz, kucharka/kucharz, muzyczka/muzyk, malarka/malarz, naukowczyni/ naukowiec, policjantka/policjant, żołnierka/żołnierz, ogrodniczka/ogrodnik, kelnerka/kelner, reporterka (fotografka)/ reporter, pilotka/pilot.

Coraz częściej możemy spotkać żeńskie formy zawodów. Oceny tego zjawiska są w społeczeństwie podzielone. Fundacja CultureLab tak jak językoznawcy Słownika Języka Polskiego PWN, traktuje powrót większości form żeńskich jako zjawisko naturalne i korzystne dla przejrzystości systemu językowego.

obrazki kobiet i mężczyzn w zawodowych strojach

MATERIAŁY

  • karty memory (do pobrania poniżej)

Krok 1

Nauczyciel przygotowuje karty memory przed zajęciami. Laminuje karty (jeśli to możliwe) i wycina wzdłuż czarnych kresek. Najlepiej przygotować po 1 zestawie dla 4 osób.

Krok 2

Nauczyciel rozkłada karty na stole, ilustracjami do dołu. Pierwsze dziecko odwraca jedną kartę. Ma za zadanie powiedzieć głośno, kogo widzi (jaki zawód wykonuje osoba przedstawiona na ilustracji). Następnie ten sam uczeń odwraca kolejną kartę, mówiąc głośno zawód wykonywany przez osobę z drugiej ilustracji.

Jeśli karty do siebie pasują (mężczyzna i kobieta na ilustracjach wykonują ten sam zawód), dziecko podnosi obydwie karty i kładzie przed sobą na kupce. Każde kolejne dziecko wykonuje tę samą czynność. Jeśli nie uda się odkryć pary kart obrazujących ten sam zawód, dziecko musi ponownie odwrócić karty zwracając je do wspólnej puli. Gra trwa dotąd, aż wszystkie pary kart zostaną zabrane przez dzieci. Na koniec dzieci liczą, ile kart udało im się zdobyć.

polska pomoc

Post współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Powiązane