Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Leśne faktury

Myśląc o lesie zazwyczaj wyobrażamy sobie rozległą przestrzeń, porośniętą drzewami, zamieszkałą przez różne zwierzęta i ptaki. Traktujemy go więc jako ekosystem, układ żywych i nieożywionych elementów naturalnego środowiska.

W tym zadaniu spojrzymy na las nieco inaczej, kadrując jego faktury, czyli charakterystyczne cechy powierzchni różnych elementów lasu.

Cel:

– Zapoznanie dzieci z elementami lasu.

– Zwrócenie uwagi dzieci na zmienność plastyczną lasu.

MATERIAŁY

 • szablony zwierząt.załącznik 5.1
 • papier A4, sugerowana gramatura min. 160 g/m²
 • nożyczki

Przebieg zadania

Spis zwierząt:

Kolejno na szablonach z załącznika znajdują się: 

 1. dzik
 2. łoś
 3. opos
 4. wiewiórka
 5. lis
 6. skunks
 7. jeleń
 8. kret
 9. niedźwiedź
 10. jeż
 11. zając
 12. wilk

Zadanie możemy przeprowadzi w trakcie spaceru lub w sali zajęć. Drukujemy szablony zwierząt z lasów, załącznik 5.1. Rozkładamy kartki przed dziećmi i prosimy, żeby spróbowały nazwać zwierzęta, które rozpoznają. Podpowiadamy, że są to zwierzęta zamieszkujące lasy. W razie potrzeby pomagamy w rozpoznaniu, co przedstawiają obrazki. Gdy uda się nazwać zwierzaki, prosimy, żeby dzieci wskazały dwa zwierzęta, które NIE zamieszkują naszych, czyli środkowoeuropejskich lasów (w spisie zwierząt z szablonów są to nazwy zaznaczone na czerwono). Odkładamy na bok szablony zwierząt nie bytujących w środkowoeuropejskich lasach. Dalszą zabawę z szablonami można przeprowadzić na różne sposoby, np.

Rozdajemy każdemu dziecku po jednym szablonie. Pierwszym zadaniem dzieci jest wyciąć zacieniowany obszar tak, by w kartce, w konturach zwierzaka, powstało tzw. “okienko”. Następnie prosimy, aby każde dziecko znalazło w przestrzeni kolor, w którym w naturze występuje przydzielone mu zwierzę i przyłożyło w to miejsce swoją kartkę tak, by ten kolor był widoczny w wyciętym “okienku”. Efekt końcowy ćwiczenia można sfotografować.

Rozdajemy każdemu dziecku po jednym szablonie. Pierwszym zadaniem dzieci jest wyciąć zacieniowany obszar tak, by w kartce, w konturach zwierzaka, powstało tzw. “okienko”. (Opcjonalnie możemy zalaminować szablony z wyciętym już okienkiem.) Następnie w czasie spaceru, dzieci przy pomocy szablonów kadrują różne płaszczyzny i obserwują, jak zmienia się “wygląd ich zwierzaków.” Dla zachowania wyników obserwacji, możemy fotografować jej efekty. Warto powtórzyć zadanie w różne pory roku. Dzięki temu dzieci nauczą się dostrzegać zmienność plastyczną, otaczających je przestrzeni.

Rozdajemy każdemu dziecku po jednym szablonie. Pierwszym zadaniem dzieci jest wyciąć zacieniowany obszar tak, by w kartce, w konturach zwierzaka, powstało tzw. “okienko”. Gdy dzieci są starsze, posiadają szerszą wiedzę o zwierzętach, liczbach, możemy poprosić je np., 

 • by ustawiły się w szeregu, w kolejności od najwolniejszego do najszybszego zwierzęcia; 
 • by starały się wykadrować,w trakcie spaceru, pożywienie dla przydzielonego im zwierzęcia;
 • by w okienku “umieściły” np. pięć takich samych elementów lasu, etc.
14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Powiązane