Międzynarodowy Dzień Tygrysa

Co roku, 29 lipca, obchodzimy Dzień Tygrysa – ważne święto poświęcone jednemu z najbardziej zagrożonych gatunków na naszej planecie. To dzień, który skupia uwagę na potrzebie ochrony tygrysów oraz edukuje społeczeństwo na temat ich unikalnych cech, terenów występowania, zagrożeń i sposobów pomocy w ich przetrwaniu.

Tygrys, z elegancką sylwetką, charakterystycznymi pasami i hipnotyzującym spojrzeniem, jest jednym z największych drapieżników na lądzie. Jest symbolem potęgi, siły i dzikości, a także odgrywa kluczową rolę w ekosystemach, w których występuje. Tygrysy są zwierzętami drapieżnymi – regulują liczebność populacji swoich ofiar, co pomaga w utrzymaniu równowagi ekologicznej.

Zasięg występowania tygrysa obejmuje głównie kraje Azji Południowej i Wschodniej, takie jak Indie, Bangladesz, Mjanma, Laos, Kambodża i Wietnam, a także Rosja i Sumatra. Te piękne drapieżniki są przystosowane do lasów tropikalnych, sawann, bagien i obszarów przybrzeżnych.

Obecnie na Ziemi żyje 6 podgatunków tygrysa: tygrys bengalski, tygrys syberyjski, tygrys sumatrzański, tygrys indochiński, tygrys malajski oraz tygrys chiński. Do niedawno wymarłych podgatunków zaliczamy tygrysa jawajskiego, który zamieszkiwał Jawę do lat 80 ubiegłego stulecia, ale jego naturalne środowisko zostało całkowicie zniszczone. Tygrysa balijskiego, który zamieszkiwał wyspę Bali. Ostatni osobnik został zabity w 1937 roku. Tygrysa kaspijskiego ostatnio widziano w latach 70-ych XX wieku. Jego naturalne siedlisko również zostało całkowicie zniszczone. 

Niestety cała populacja tygrysów jest systematycznie niszczona przez czynniki takie jak utrata siedlisk, kłusownictwo i nielegalny handel dzikimi zwierzętami. Z powodu wycinania lasów, urbanizacji i rolnictwa, siedliska tygrysów są coraz bardziej ograniczone, co zmusza je do poszukiwania pożywienia na terenach zamieszkanych przez ludzi. Ponadto, kłusownictwo z powodu ich cennych skór i części ciała stanowi poważne zagrożenie dla tych zwierząt.

Co możemy zrobić, aby chronić tygrysy?

W obliczu tak poważnych zagrożeń, ważne jest, abyśmy wszyscy wzięli odpowiedzialność za ochronę tygrysów i ich siedlisk. Oto kilka sposobów, w jakie możemy pomóc:

  1. Ochrona siedlisk poprzez wspieranie organizacji i inicjatyw,  które działają na rzecz ochrony lasów i terenów naturalnych, gdzie tygrysy żyją. Właściwe zarządzanie i ochrona siedlisk to kluczowy czynnik w zachowaniu tych zwierząt.
  2. Walka z kłusownictwem poprzez popieranie programów antykłusowniczych i działań mających na celu zwalczanie nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami. Wspierając organizacje, które zajmują się ściganiem przestępców i edukacją w zakresie ochrony tygrysów.
  3. Edukacja społeczna, która ma na celu uświadomienie społeczeństwa o znaczeniu ochrony tygrysów oraz o tym, co im zagraża. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych o unikalnych cechach tygrysów, ich roli w ekosystemach i konieczności zachowania harmonii między człowiekiem a dziką przyrodą. Poprzez seminaria, warsztaty, prezentacje i działania edukacyjne, możemy zwiększyć świadomość i zrozumienie społeczeństwa na temat konieczności ochrony tygrysów.
  4. Zrównoważone praktyki turystyczne: Podczas podróży do obszarów, gdzie tygrysy żyją, wybierajmy odpowiedzialne i zrównoważone formy turystyki. Unikajmy udziału w działaniach, które prowadzą do zakłócania naturalnego środowiska tygrysów, takich jak nielegalne safari czy nieetyczne interakcje z tymi zwierzętami. Wsparcie turystyki ekologicznej może przynieść korzyści lokalnej społeczności i przyczynić się do ochrony tygrysów.

 

Działanie na rzecz ochrony poprzez dołączenie do organizacji i grup społecznych, które angażują się w ochronę tygrysów. Można wesprzeć ich działania finansowo, wolontaryjnie lub poprzez działania społeczne. Wspólna mobilizacja może przyczynić się do skuteczniejszych działań na rzecz ochrony tygrysów.

Więcej informacji

Logo Fundacji Veolia Polska

Materiał  powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków Fundacji Veolia Polska oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Zobacz więcej