Energia, Zabawy

Gra planszowa “Życie baterii”

Zanim bateria trafi do urządzenia, z którego tak ochoczo korzystamy na co dzień, przebywa długą drogę. Jej życie zaczyna się daleko poza granicami Polski. Główne składniki baterii takie jak lit, nikiel, miedź, ołów, kobalt czy mangan wydobywane są w różnych odległych zakątkach świata, od Chin począwszy, poprzez Australię, Chile, Peru, Rosję kończąc na Stanach Zjednoczonych. Wydobycie metali wiąże się  z szeregiem wyzwań środowiskowych, społecznych i etycznych. Procesy wydobywcze często prowadzą do degradacji środowiska, zanieczyszczenia wód i emisji gazów cieplarnianych. Kwestie społeczne obejmują konflikty, naruszenia praw człowieka, w tym wykorzystanie pracy dzieci, oraz negatywny wpływ na życie i zdrowie społeczności lokalnych. Pamiętając o tym niezwykle ważne jest, żeby bateria zakończyła swój żywot w odpowiednim koszu, co pozwoli na odzyskanie cennych metali i ponowne ich wykorzystanie. 

Dzieci mogą utrwalić tą wiedzę przy pomocy gry planszowej, w której będą miały okazję przebyć drogę, którą przebywa bateria zanim trafi do recyklingu.

Cel: Zapoznanie dzieci z etapami “życia” baterii

Czas: 20 minut

MATERIAŁY

  • Kafelki do gry (załącznik do pobrania)
  • Kostka do gry

Przygotowanie do gry

Gra planszowa jest w wersji powiększonej. Do jej przeprowadzenia potrzebna jest przestrzeń w postaci pustej sali.

Przed rozpoczęciem gry kafelki z załącznika 4.1 należy wydrukować i zalaminować, by posłużyły nam dłużej. Kafelki z narysowanymi odciskami stóp imitują puste pola. Należy je wydrukować w ilości 20 sztuk.

Kafelki układamy w następującej kolejności: Start – 3 kafelki puste – Odpowiedzialna kopalnia – 2 kafelki puste – Nieodpowiedzialna kopalnia – 2 kafelki puste – Zakład przetwarzania baterii – 3 kafelki puste – Fabryka Zero Waste – 2 kafelki puste – Nieodpowiedzialna fFabryka –- 3 kafelki puste –- Odpowiedzialny konsument –- 2 kafelki puste – Składowisko odpadów –- 3 kafelki puste –- Meta.

Przebieg gry

Gracze ustawiają się na polu „Start”. Jest to mapa świata, która przedstawia odległe zakątki, gdzie zaczyna się życie baterii. Nauczyciel wspólnie z dziećmi pochyla się nad mapą i pokazuje takie kraje, jak: Australia, Brazylia, Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja czy Demokratyczna Republice Konga. Dzieci próbują odnaleźć na mapie Polskę i wspólnie zastanawiają, czy odległości na mapie są duże, czy małe.

Nauczyciel proponuję dzieciom wybrać się w niezwykłą podróż, która się zaczyna od poszukiwania odpowiedzialnej kopalni w odległych zakątkach świata, a kończy się w Polsce w Punkcie selektywnego zbioru odpadów komunalnych. Gracze rzucają po kolei kostką i przemieszczają się wzdłuż planszy.

Jeżeli gracz trafi na pole „Odpowiedzialna kopalnia”, to pozwoli mu to na przesunięcie się o 2 pola do przodu. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że ekologiczna kopalnia, to jest taka, która stosuje nowoczesne technologie i odpowiedzialne podejście. Rozsądnie wykorzystuje zasoby i dba o środowisko, a także o dobrobyt swoich pracowników.

Jeżeli gracz trafi na pole „Nieodpowiedzialna kopalnia”, to zmuszony jest cofnąć się o 3 pola wstecz. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że sposób w jaki wydobywa się tu metale, jest niekorzystny dla ludzi i środowiska. Takie kopalnie mogą zanieczyszczać powietrze i wodę, mogą niszczyć siedliska zwierząt. Czasami w takich kopalniach pracują ludzie, którzy nie mają dobrych warunków pracy i należytego wynagrodzenia.

Jeżeli gracz trafi na pole „Zakład przetwarzania baterii”, to pozwoli mu o przesunięcie się 5 pól do przodu. Nauczyciel w tym czasie opowiada dzieciom, że zakład przetwarzania baterii pełni istotną rolę w procesie recyklingu zużytych baterii, mając na celu odzyskiwanie cennych materiałów i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Proces rozpoczyna się od sortowania baterii według ich typu i składu chemicznego, co jest kluczowe dla dalszych etapów. Następnie baterie są bezpiecznie rozbierane, aby oddzielić różne składniki, takie jak metale i inne substancje chemiczne. W zakładzie odzyskuje się metale cenne, jak lit, kobalt, nikiel, miedź i ołów, poprzez zastosowanie specjalistycznych procesów chemicznych i fizycznych. Jednocześnie szkodliwe substancje są neutralizowane lub przetwarzane w bezpieczny sposób, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska. Pozostałe materiały są odpowiednio przetwarzane lub utylizowane, co pomaga ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowisko. W efekcie odzyskane materiały mogą być wykorzystane do produkcji nowych baterii lub innych produktów. W dotąd wyprodukowanych na całym świecie bateriach znajduje się już tak dużo cennych pierwiastków wydobywanych z ziemi, że gdyby udało się je wszystkie skutecznie odzyskać, mogłoby to znacznie ograniczyć potrzebę prowadzenia nowych działań wydobywczych. Efektywny recykling baterii pozwala na odzyskanie tych pierwiastków i ich ponowne wykorzystanie, co zmniejsza zapotrzebowanie na surowce naturalne, ogranicza degradację środowiska związaną z wydobyciem. 

Trafiając na pole „“Fabryka Zero Waste”, gracz przenosi się na pole „“Odpowiedzialny konsument”. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, na czym polegają zasady zero waste w fabryce baterii. Fabryka taka stara się wykorzystywać maksymalnie zasoby oraz używać materiałówy, które nadają sią do ponownego użycia. Fabryka zwraca uwagę, żeby nie zanieczyszczać  środowiska oraz dba o swoich pracowników. 

Pole „Nieodpowiedzialna fabryka” cofa gracza na pole „Nieodpowiedzialna kopalnia”. Nauczyciel opowiada dzieciom, co złego może się dziać w nieodpowiedzialnej fabryce. Taka fabryka może wyrzucać dużo odpadów, nie dbając o to, gdzie one trafiają. Może zanieczyszczać powietrze i wodę. W takiej fabryce nie dba się o bezpieczeństwo pracowników i ich odpowiednie wynagrodzenia. 

Jeżeli gracz trafi na pole „Odpowiedzialny konsument”, to przenosi się na przedostatni pusty kafelek. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że odpowiedzialny użytkownik baterii to osoba, która używa baterii w sposób oszczędny, wybiera akumulatory wielokrotnego ładowania zamiast jednorazowych, a zużyte baterie oddaje do recyklingu. Dbając o środowisko, taki konsument dokonuje świadomych wyborów, aby zminimalizować negatywny wpływ baterii na naturę.

Najbardziej niebezpieczne pole w tej grze, to „Składowisko odpadów”. Jeżeli gracz tu trafi, to cofa się na pole „Start”. Gdy bateria trafia na składowisko, może być źródłem poważnych problemów dla środowiska. Z czasem obudowa baterii ulega zniszczeniu, co pozwala umożliwiana wyciek szkodliwych substancji chemicznych, takich jak ołów, kadm, rtęć czy lit, do gleby i wód gruntowych. Te toksyczne substancje mogą zanieczyścić glebę i wodę, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz roślin.

Metą jest odpowiedni kosz do recyklingu baterii. Bateria po zużyciu powinna trafić do specjalnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub recyklingu baterii, a nie na zwykłe wysypisko śmieci. W tych punktach baterie są prawidłowo przetwarzane, aby odzyskać z nich cenne materiały i zapobiec szkodom dla środowiska. Wiele sklepów i supermarketów oferuje specjalne pojemniki do zbierania zużytych baterii.

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ
logo interzero

Post powstał dzięki finansowaniu Interzero Organizacja Odzysku S.A. w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Zobacz więcej