Czyste powietrze, Eksperyment

Dlaczego tu tak pachnie?

Czasem dbać o powietrze nie ma sensu, jeżeli sąsiad o niego nie dba. Czy zwracaliście uwagę, że potrafimy poczuć zapachy na bardzo dużej odległości? To dlatego, że powietrze jest w stanie pokonać nawet najbardziej skomplikowane przeszkody. Najlepiej możemy to zaobserwować zimą w miastach, kiedy powietrze z dzielnic o niskiej zabudowie (a w związku z tym i częstszymi przypadkami ogrzewania domostw śmieciami) z łatwością przedostaje się do innych dzielnic. Zanieczyszczone powietrze potrafi przemieszczać się szybko i dotyczy to nie tylko pojedynczych miast, ale też całych krajów, a czasem nawet kontynentów. Przeprowadzimy jeden mały eksperyment, który udowodni to twierdzenie.    

Cel: pokazać dzieciom zasadę przemieszczania się powietrza oraz wytłumaczyć, dlaczego problem powietrza złej jakości nie jest problemem lokalnym, lecz regionalnym, a nawet globalnym.    

Czas: 5-7 min.

materiały niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu

MATERIAŁY

  • słój (najlepiej 5 l.) lub inny przedmiot o kształcie walca
  • świeczka 
  • zapalnika
  • taśma  
  • szablon miasta (opcjonalnie)

Przebieg eksperymentu

Za pomocą taśmy klejącej nauczyciel mocuje świeczkę na słoju. Do słoika możemy dodatkowo włożyć wydrukowany szablon miasta do zobrazowania przeszkód — wysokich budynków — które ma pokonać powietrze, przemieszczając się z jednego miejsca w drugie (opcjonalnie). Jedno dziecko bierze słój do rąk tak, żeby świeczka pozostała po przeciwnej stronie słoja. Nauczyciel pyta grupę/klasę, co się stanie z palącą się świeczką, jeśli dziecko dmuchnie? Teoretycznie słój zasłania świeczkę i nie powinna ona zgasnąć, ale trzeba to sprawdzić w praktyce. 

Nauczyciel zapala świeczkę i prosi dziecko dmuchnąć. Jeśli dmuchniecie było mocne, świeczka z pewnością zgaśnie, a to dlatego, że powietrze z łatwością pokonuje każdą przeszkodą i nawet zabudowany teren nie przeszkodzi mu w swobodnym ruchu. 

Czasem, jeśli prądy powietrza są silniejsze, zanieczyszczone powietrze potrafi pokonać tysiące kilometrów i część zanieczyszczeń powietrza występujące w Europie są emitowane w Azji i Ameryce Północnej. Podobnie część zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza w Europie jest przenoszona do innych regionów i na inne kontynenty. W związku z tym w ochronę powietrza powinny być włączone wszystkie kraje naszej planety. 

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Powiązane