Zabawy, Zrównoważone miasta

Czy moje miasto jest przyjazne?

Czy Wasze dzieci słyszały kiedyś pojęcie „zrównoważone miasta” i wiedzą co ono oznacza? Jeżeli nie, to dzisiaj będzie doskonała okazja do poznania tego terminu i zrozumienia jakie elementy – społeczne i środowiskowe, wpływają na to, aby miasto było przyjazne i zrównoważone. Jeżeli dzieci wcześniej spotkały się z tym pojęciem to będzie to dobra okazja do przypomnienia sobie i utrwalenia informacji.

Materiały

 • Ważne elementy przyjaznego miasta wydrukowany dla każdego z uczniów (załącznik)
 • Bajka „Przyjazne miasto” z książki „Bezpieczne domy – przyjazne miasta”

Przebieg zadania

Przeczytajcie dzieciom bajkę „Przyjazne miasto”. Zwróćcie uwagę na poszczególne wątki występujące w bajce – elementy, które sprawiają, że miasto jest przyjazne zarówno dla mieszkańców, jak i osób do niego przybywających.

Zapytajcie dzieci, czym dla nich jest „miasto marzeń”, miasto przyjazne wszystkim. Czy według nich miasto, w którym mieszkają, jest przyjazne dla wszystkich? A może są elementy, które chcieliby ulepszyć, zmienić?

Następnie udajcie się na spacer, żeby w rzeczywistej przestrzeni ocenić okolicę szkoły lub przedszkola pod kątem występujących w bajce elementów cechujących „przyjazne miasto”. Skorzystajcie z załącznika „Ważne elementy przyjaznego miasta”.

Zwróćcie uwagę na występowanie oraz bliskość różnych elementów przestrzeni miejskiej, w szczególności:

BUDYNKI i MIEJSCA:

 • przychodnia
 • piekarnia
 • szkoła
 • przedszkole
 • boisko sportowe
 • biblioteka
 • galeria, muzeum, kino
 • sklep spożywczy

MIEJSCA ZIELONE:

 • park, skwer
 • las
 • łąka kwietna
 • nowe nasadzenia drzew,
 • zielony budynek (budynek, którego elewacja porośnięta jest pnączem)
 • jezioro, staw, sadzawka, rzeka

INNE:

 • ścieżka rowerowa
 • oznakowane przejścia dla pieszych
 • chodniki – zwróć uwagę na ich wysokość, czy aby nie są przeszkodą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a także dla osób starszych
 • panele fotowoltaiczne na budynkach
 • pojemniki na deszczówkę

 

Czas wracać.

Po powrocie do szkoły/przedszkola zapytajcie dzieci, jak oceniają przyjazność okolicy. Czy uważają, że wszystko jest takie, jakie powinno być, czy może coś by zmieniły? Może posadziłyby więcej drzew, dodatkowe rośliny wzdłuż drogi i chodników. A może wysokość krawężników jest przeszkodą dla niektórych osób?

*Kolejnego dnia poproście dzieci, żeby narysowały przyjazne miasto. Następnie omówcie z nimi stworzone projekty.

Logo Unii Europejsiej i Projektu Build Solid Ground
logo Habitat for Humanity Poland

Post powstał w ramach projektu Bezpieczne Domy – Przyjazne miasta, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest częścią Solid Ground międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

Powiązane