Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Cykl rozwojowy płazów

Jak wygląda mała żabka zanim stanie się dużą żabą? Jak rodzi się salamandra? Dziś mamy dla Was układankę i kolorowankę, dzięki którym dzieci będą mogły zapoznać się z podstawowymi stadiami rozwoju płazów.

MATERIAŁY

  • komplet kółek oznaczonych cyframi od 1 do 5 (liczba kompletów powinna być dwukrotnie większa niż liczba grup)
  • zestaw kart przedstawiających stadia rozwojowe żaby (liczba kompletów zależna od liczby grup)
  • zestaw kart przedstawiających stadia rozwojowe salamandry (liczba kompletów zależna od liczby grup)
  • obrazki żaby i salamandry (do wydruku)

Instrukcja

Nauczyciel najpierw zapoznaje uczniów z typowymi płazami żyjącymi nad rzeką i w jej rozlewiskach – dzieci poznają wygląd i środowisko żaby brunatnej i salamandry plamistej. Następnie nauczyciel dzieli maluchy na grupy (np. 4 grupy po około 5 uczniów, podzielone według wieku i wielkości grupy). Każda grupa otrzymuje 2 komplety kółek oznaczone cyframi od 1 do 5 oraz zestaw mieszanych kart przedstawiających stadia rozwojowe żaby i salamandry.

 

Zadaniem dzieci jest prawidłowe posortowanie kart według rodzaju płazów i ułożenie ich w okrąg w odpowiedniej kolejności tak, aby przedstawiały przemianę żaby i salamandry od jajeczka do dorosłego osobnika. Na koniec każde dziecko koloruje obrazek żaby i/lub salamandry.

Logo Funduszu Wyszehradzkiego

Post powstał w ramach projektu Sustainable Future współfinansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Powiązane