Zabawy, Zrównoważone miasta

Co sprawia, że miasto staje się przyjazne?

Pojęcie „zrównoważone miasto” jest już nam znane (dla przypomnienia możecie zajrzeć tutaj lub tutaj). Dzisiaj nauczymy się rozpoznawać, które czynniki, rzeczy lub jakie działania sprawiają, że miasto staje się przyjazne dla ludzi i środowiska.

Materiały

 • plansza miasta przyjaznego i nieprzyjaznego (załącznik)
 • wydrukowane i wycięte elementy z załącznika (lub przedstawione za pomocą prezentacji)
 • bajka „Przyjazne miasto z książki „Bezpieczne domy – przyjazne miasta”

Przebieg zabawy

Przed zajęciami wydrukujcie i zalaminujcie plansze z załącznika, które przedstawiają przyjazne (zrównoważone) i nieprzyjazne (niezrównoważone) miasto. Zawieście je na tablicy, drzwiach lub na ścianie. To samo uczyńcie z drugim załącznikiem, czyli elementami wpływającymi na warunki życia w mieście. Na spodzie przyklejcie dwustronną taśmę klejącą lub dwustronne piankowe kosteczki klejące.

Poproście dzieci, aby usiadły w półkolu, w niedalekiej odległości od 2 plansz przedstawiających miasta. Grę rozpocznijcie omówieniem obydwu plansz i ich porównaniem.

Przykładowe pytania do dzieci:

 • W którym mieście chcielibyście zamieszkać? Dlaczego?
 • Co podoba wam się w planszy 1?
 • Co nie podoba wam się w planszy 2?

 

Po krótkim wprowadzeniu przejdźcie do gry. Wylosujcie jedną z kart i zapytajcie dzieci, co znajduje się na rysunku. Proście, żeby odpowiedziały, czy dany przedmiot lub czynność wpływa na polepszenie czy pogorszenie warunków życia w mieście. Wybrane dziecko przykleja wylosowaną kartę na planszy 1 lub 2.

Pod koniec zajęć podsumujcie, które ilustracje zamieszczone zostały przy mieście przyjaznym, a które przy nieprzyjaznym. Niech dzieci spróbują stworzyć swój własny opis miasta zrównoważonego, czyli przyjaznego środowisku i człowiekowi. Gdy już każde dziecko wygłosi swoją opinię, zachęcamy do przeczytania bajki “Przyjazne miasto” i sprawdzenia wspólnie z dziećmi, czy Tola, Pola i Urwis pojechali do prawdziwie przyjaznego miasta.

Wskazówki

Do planszy ze ZRÓWNOWAŻONYM MIASTEM należy przyczepić:

 • kosze do segregacji śmieci
 • panele słoneczne
 • muzeum
 • szkołę
 • rower
 • park
 • wiatrak
 • dzieci trzymające się za ręce
 • lekarza
 • beczkę na wodę deszczową
 • podjazd na wózek
 • autobus
 • kładkę dla łosia.

Do planszy z NIEPRZYJAZNYM MIASTEM należy przyczepić:

 • samochód osobowy
 • starszą panią przed stromymi schodami (jako bariera uniemożliwiająca swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową)
 • dym z kominów
 • dzieci nie bawiące się razem
 • spalane śmieci.
Logo Unii Europejsiej i Projektu Build Solid Ground
logo Habitat for Humanity Poland

Post powstał w ramach projektu Bezpieczne Domy – Przyjazne miasta, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest częścią Solid Ground międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity, której celem jest poprawa dostępu do ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia.

Powiązane