Środowisko, Zabawy

Bezpieczeństwo podczas górskich wycieczek

Góry zachwycają swoim majestatem. Niekiedy mogą jednak przerażać. Może słyszeliście o wybuchach wulkanów, lawinach, odmrożeniach lub porażeniu piorunem, osób znajdujących się na grani. Na szczęście nie są to bardzo częste sytuacje i nie powinny nas zniechęcać do górskich wypraw. Należy się po prostu solidnie przygotować i zachować szczególną ostrożność w czasie wędrówki.

Cel:

– Wprawienie dzieci we właściwe nawyki w czasie zagrożenia w górach.

Czas: 20 minut

MATERIAŁY

  • szarfy gimnastyczne szkolne
  • urządzenie do odtwarzania muzyki (opcjonalnie)

Przebieg zadania

Oznaczony szlak górski.

Nauczyciel wyjaśnia zasady bezpieczeństwa w górach. Wspomina między innymi o zachowaniu w czasie burzy:

  • nie panikuj
  • zejdź z grani
  • rozprosz się w grupie
  • nie kryj się pod drzewem
  • nie stawaj w rozkroku
  • możesz kucnąć ze złączonymi nogami na czymś, co odizoluje cię od podłoża np. na plecaku

W zabawie ruchowej dzieci będą miały pokazać, czy zapamiętały, jak zachować się w przypadku załamania się pogody na górskim szlaku.

W grę najlepiej grać na dworze lub w sali gimnastycznej, ale jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, można też zagrać w sali zajęć.

Dzieci odliczają kolejno do dwóch. Każde dziecko dostaje szarfę gimnastyczną. Jedynki są drzewami, trzymają swoją szarfę swobodnie w ręku. Dwójki wędrowcami, mają założoną szarfę na ramiona, jakby plecak, by z przodu widoczne były jakby dwie szelki. Nauczyciel włącza muzykę. Warto, by była to tradycyjna muzyka góralska z najbliższego regionu. Dzieci biegają i podrygują w rytm muzyki. Na dźwięk grzmotu klaśnięcie nauczyciela i wyłączenie muzyki, każde dziecko ma przyjąć przypisaną mu pozycję. Drzewa unoszą ręce z rozłożoną szarfą do góry. Wędrowcy ściągają szarfę z pleców, kładą ją rozłożoną w okrąg na podłogę i kucają w okręgu ze złączonymi stopami. Nie mogą kucać pod drzewem, ani z rozdzielonymi nogami. Dziecko, które nie przyjmie na czas właściwej pozycji, nie bierze udziału w kolejnej rundzie. Po około 7 minutach zabawy role ulegają zamianie, by dzieci, które były drzewami, też mogły wyćwiczyć prawidłowe zachowanie się w czasie burzy jako wędrowcy.

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Powiązane